„Изкуството съществува в живота на човека, за да събужда и разгаря искрата на най-благородното у него. Колкото по-голям кръг от хора бъдат засегнати от въздействието му, толкова по-пълноценно бива изпълнена неговата велика мисия. И затова всеки, чиято съдба е да бъде посредник между изкуство и хора, е толкова по-щастлив, колкото повече са тези, сред които сее зърната.

Недейте забравя никога вашите скъпо извоювани върхове, скъпи музиканти! Недейте забравя своята дълбока любов и отдаденост на тези, на които така възторжено служите – изкуството и хората. Само тогава няма да бъдете забравени никога и вие – нито от хората, нито от изкуството.”  Добрин Петков

Art exists in human life in order to awake and kindle the spark of the utmost noble virtues. The wider the range of people affected by its influence, the more valuable its great mission. And that is why, every individual who manages to sow the seeds, is ever so lucky to be the mediator between art and humanity.

Don’t you ever forget your difficultly won peaks, my dear musicians! Remember your deep love and devotion to those whom you so ardently serve – art and humanity. Only then will you be remembered forever – by humanity, and by art itself.  DOBRIN PETKOV

НОВИНИ

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

СЪОБЩЕНИЯ / ОБЯВИ

ПРИЕМ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

БАНКОВА СМЕТКА НА УЧИЛИЩЕТО