Авторски екип на сайта

Интернет платформа: WordPress.com

Идея и реализация: д-р Поля Паунова-Тошева

Администратор: Андреана Паунова

Автори на всички страници и публикации: д-р Поля Паунова-Тошева и Андреана Паунова

Редактор на текстовете: Андреана Паунова

Снимков материал: Андреана Паунова