Администрация

Бисерка Петрова — Главен счетоводител

Жана Иванова — завеждащ Административна служба

Атанас Василев — завеждащ Библиотека и Информационен център

Катерина Обретенова — секретар

Пламена Мановска — деловодител

Мария Иванова — домакин

Ангел Чакъров — акордьор


Баланс към 30.06.2022 г.

Касов отчет към 30.06.2022 г.

Баланс към 31.03.2022 г.

Касов отчет към 31.03.2022 г.

Баланс към 31.12.2021 г.

Касов отчет към 31.12.2021 г.

Баланс към 30.09.2021 г.

Касов отчет към 30.09.2021 г.

Баланс към 30.06.2021 г.

Касов отчет към 30.06.2021 г.

Бюджет за 2021 г.

Баланс към 31.03.2021 г.

Касов отчет към 31.03.2021 г.

Баланс към 31.12.2020

Годишен касов отчет 2020 г.

Баланс към 30.09.2020 г.

Касов отчет към 30.09.2020 г.

Баланс към 30.06.2020 г.

Касов отчет към 30.06.2020 г.

Баланс към 31.03.2020 г.

Касов отчет към 31.03.2020 г.

Начален бюджет 2020 г.


Касов отчет към 31.12.2019 г.

Баланс към 31.12.2019 г.

Бюджет 2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.

Баланс към 30.09.2019 г.

Касов отчет – тримесечие, 2019 г.

Баланс – шестмесечие, 2019 г.

Касов отчет – шестмесечие, 2019 г.