Администрация

Христина Доброжалийска — Главен счетоводител

Жана Иванова — завеждащ Административна служба

Атанас Василев — завеждащ Библиотека и Информационен център

Катерина Обретенова — секретар

Райна Влаева — технически изпълнител

Мария Иванова — домакин

Ангел Чакъров — акордьор


Касов отчет към 30.06.2017

Формула делегиран бюджет, 2017 г.

Утвърден бюджет 2017 г.

Изпълнение на държавния бюджет 2017 г. – писмо/ Главен секретар – Министерство на културата


Формула делегиран бюджет, 2017 г.

Баланс

Касов отчет

9-месечие


Отчет – Бюджет 2017 г.

Advertisements