Администрация

Бисерка Петрова — Главен счетоводител

Жана Иванова — завеждащ Административна служба

Атанас Василев — завеждащ Библиотека и Информационен център

Катерина Обретенова — секретар

Райна Влаева — технически изпълнител

Мария Иванова — домакин

Ангел Чакъров — акордьор


Бюджет 2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.

Баланс към 30.09.2019 г.

Касов отчет – тримесечие, 2019 г.

Баланс – шестмесечие, 2019 г.

Касов отчет – шестмесечие, 2019 г.