Администрация

Бисерка Петрова — Главен счетоводител

Жана Иванова — завеждащ Административна служба

Атанас Василев — завеждащ Библиотека и Информационен център

Катерина Обретенова — секретар

Райна Влаева — технически изпълнител

Мария Иванова — домакин

Ангел Чакъров — акордьор


Утвърдена рамка на бюджет 2018 г.

Разпределение на бюджет 2018 г. по месеци


Касов отчет към 30.06.2017

Формула делегиран бюджет, 2017 г.

Утвърден бюджет 2017 г.

Изпълнение на държавния бюджет 2017 г. – писмо/ Главен секретар – Министерство на културата


Формула делегиран бюджет, 2017 г.

Баланс

Касов отчет

9-месечие


Отчет – Бюджет 2017 г.

Отчет тримесечие, 2018 г.

Отчет шестмесечие, 2018 г.

Отчетни данни за бюджета – деветмесечие, 2018 г.


Касов отчет – към 31.12.2018

Баланс – към 31.12.2018 

Бюджет 2019 г.

Бюджет – тримесечие, 2019 г.

 

Реклами