Администрация

Христина Доброжалийска — Главен счетоводител

Жана Иванова — завеждащ „Личен състав“, касиер

Атанас Василев — завеждащ Библиотека и Информационен център

Катерина Обретенова — секретар

Райна Влаева — технически изпълнител

Мария Иванова — домакин

Ангел Чакъров — акордьор


Формула делегиран бюджет, 2017 г.

Утвърден бюджет 2017 г.

Изпълнение на държавния бюджет 2017 г. – писмо/ Главен секретар – Министерство на културата


Касов отчет 2016 г. — Обяснителна записка

Баланс 2016 г. — Обяснителна записка

Бюджет


Касов отчет 31.03.2016

Об. записка – баланс

Бюджет

Баланс

Отчет – бюджет, 2016 г.


Формула делегиран бюджет, 2017 г.