Администрация

Бисерка Петрова — Главен счетоводител

Жана Иванова — завеждащ Административна служба

Атанас Василев — завеждащ Библиотека и Информационен център

Катерина Обретенова — секретар

Пламена Мановска — деловодител

Мария Иванова — домакин

Ангел Чакъров — акордьор