Антикорупция

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АНТИКОРУПЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ В НУМТИ „ДОБРИН ПЕТКОВ” – ПЛОВДИВ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В НУМТИ „ДОБРИН ПЕТКОВ” – ПЛОВДИВ

АНТИКОРУПЦИЯ

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН