Втори час на класа

2022-2023 учебна година

ГРАФИК за провеждане на 2-ри ЧК за ІI-ри срок на учебната 2022/2023 г.