Възпитаници: дипломирани 1960 – 1969 година

Ако Вие имате:

  • личен интернет сайт или блог,
  • профил във Фейсбук,
  • Вашата професионална биография е публикувана в Wikipedia или в официална интернет страница,

Вашето име като възпитаник на НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив би могло да бъде обвързано със споменатите по-горе уеб адреси.

Ако Вие приемате предложението, моля да изпратите линка, който желаете да се публикува, както и годината, в която сте се дипломирали в Пловдивското музикално училище на e-mail адрес: plovdivmusicschool@abv.bg


 ДИПЛОМИРАНИ 1960 година

Име, презиме, фамилия Специалност
Александър Недялков Текелиев Контрабас
Александър Тодоров Пелев Обой
Ваня Койчева Коева Пиано
Ганчо Иванов Ганев Цигулка
Геновева Рускова Цонкова Пиано
Георги Янков Пехливанов Цигулка
Гинка Георгиева Табакова Пиано
Гинка Христова Божкова Виолончело
Елена Петкова Петкова Виолончело
Елка Михайлова Гюрова Пиано
Емилия Петрова Петрова Пиано
Жечка Тодорова Динчева Виола
Иван Пеев Пеев Цигулка
Кирил Димитров Грозданов Флейта
Корнели Николов Георгиев Цугтромбон
Костадин Атанасов Марински Фагот
Красимира Видулова Оджакова Цигулка
Красимира Петрова Баракова Пиано
Кръстинка Любенова Боева Пиано
Марийка Коева Цветанова Цигулка
Мария Ангелова Тасева Валдхорна
Мария Йорданова Дивизиева Контрабас
Моника Димитрова Минчева Флейта
Никола Тодоров Господарски Контрабас
Радка Михайлова Ангелова Цигулка
Стефан Кирилов Григоров Цугтромбон
Христо Велев Велев Цигулка
Христо Стефанов Костов Кларинет
Юлия Богданова Видолова Цигулка

ДИПЛОМИРАНИ 1962 година

Име, презиме, фамилия Специалност
Ана Анастасова Стоилова Цигулка
Анастасия Неделчева Митрева Цигулка
Василка Спасова Цветанова Пеене
Велимир Петров Вълчев Кларинет
Веселина Стефанова Доганова Виолончело
Видол Богданов Видолов Цигулка
Георги Петров Найденов Виолончело
Димитър Щерев Щерев Цугтромбон
Димо Делчев Димов Кларинет
Евстати Симеонов Евстатиев Цигулка
Елена Боянова Славова Виолончело
Иван Борисов Джинов Цигулка
Катя Кирилова Танева Пиано
Костадин Живков Джурджев Фагот
Малама Романова Николова Обой
Маргарита Митева Комитова Пеене
Мария Ангелова Кръстанова Пиано
Младен Здравков Миланов Контрабас, Пеене
Радко Бончев Шекеров Цигулка
Светослав Иванов Тачев Кларинет
Стефан Иванов Бончев Цигулка
Стефан Михайлов Иванов Тромпет
Стоян Недялков Киров Валдхорна
Татяна Кръстева Щерева Цигулка
Ташко Панайотов Чобанов Пеене
Теменужка Георгиева Самарджиева Виола
Тодор Тодоров Чушков Цигулка
Христо Петров Грозев Контрабас
Цветана Георгиева Варимезова Пиано
Цветана Ивайлова Димитрова Цигулка

ДИПЛОМИРАНИ 1963 година

Име, презиме, фамилия Специалност
Анастас Георгиев Славчев Пиано
Ани Бориславова Благоева Цигулка
Ани Назиф Мурадова Пеене
Васил Николов Казанджиев Пиано
Васил Стоянов Петров Флейта
Владимир Стефанов Ганев Обой
Владислав Илиев Григоров Валдхорна
Гинка Костадинова Таскова Пиано
Добринка Любомирова Тенева Обой
Елка Любомирова Георгиева Цигулка
Зорка Иванова Ставрева Цигулка
Иван Стоянов Цанков Цугтромбон
Йордан Михайлов Кънев Цигулка
Лизет Израел Леви Виолончело
Мария Андонова Захариева Контрабас
Мария Димитрова Стойнова Пиано
Мария Михайлова Каридова Пеене
Мария Семкова Василева Виолончело
Михаил Василев Шишков Кларинет
Михаил Велков Илиев Пиано
Невенка Илиева Батинкова Цигулка
Недялка Коева Георгиева Пиано
Недялка Милкова Димитрова Пиано
Незабравка Козар Контрабас
Нели Иванова Матеева Цигулка
Николина Тотова Касаветова Виола
Петя Георгиева Вълкова Виолончело
Румяна Велкова Велкова Пиано
Рут Йерохам Пардо Пиано
Светла Тодорова Тевекелева Пиано
Снежана Иванова Захариева Пиано
Стефан Петров Мушатов Фагот

ДИПЛОМИРАНИ 1964 година

Име, презиме, фамилия Специалност
Александър Костов Михайлов Цугтромбон
Ана Димитрова Бекова Обой
Ана Иванова Ризова Пиано
Ангел Димитров Филипов Виолончело
Апостол Кирилов Апостолов Цигулка
Бисерка Борисова Лалова Пиано
Васил Георгиев Чардаклиев Обой
Верка Павлова Пондева Пиано
Веска Василева Пелова Пиано
Вилимира Стоянова Саденова Пеене
Владимир Андреев Шевкенов Пиано
Георги Григоров Стойчев Цигулка
Георги Йорданов Стратиев Виолончело
Диана Димитрова Чакърова Пеене
Димитрина Йовчева Долдурова Виолончело
Димитър Боянов Михайлов Кларинет
Димитър Стефанов Михайлов Цигулка
Евстати Атанасов Димитров Пеене
Елена Томова Айлова Виола
Женана Георгиева Сотирова Цигулка
Здравко Михайлов Грозев Контрабас
Златка Христова Лазарова Пиано
Иванка Георгиева Генова Пеене
Илка Видева Илиева Флейта
Йончо Атанасов Байров Виолончело
Капка Неделчева Неделчева Пиано
Катя Стайкова Недева Пеене
Константин Александров Стоянов Флейта
Константин Петров Аладжиев Флейта
Красимира Иванова Гелева Пеене
Лиляна Андонова Апостолова Пиано
Людмила Любенова Петрова Пиано
Малина Янкова Янкулова Цигулка
Маргарита Василева Паунова Контрабас
Маргарита Илиева Имеева Цигулка
Мария Вълканова Анастасова Арфа, Пиано
Мария Георгиева Гатева Обой
Мария Иванова Петранова Пиано
Мария Ильова Такучева Валдхорна
Мария Цветкова Клинчева Пеене
Минка Данаилова Рачева Виолончело
Митко Станчев Димитров Кларинет
Нартухи Степан Дикарло Пиано
Неделчо Иванов Кацаров Кларинет
Ненко Иванов Георгиев Пиано
Ориета Марко Мизрахи Виолончело
Петър Генчев Шадов Фагот
Пламен Костадинов Воденичаров Цигулка
Ралица Борисова Талазова Пеене
Румяна Велева Велева Цигулка
Руси Велков Шишианов Виолончело
Руси Георгиев Хаджиев Виола
Славчо Пенчев Иванов Флейта
Стефка Стоева Бонсинова Пиано
Стойка Богданова Нейчева Цигулка
Сърпухи Ованес Мурадян Пиано
Тамара Климентова Ванчикова Цигулка
Тома Любенов Боев Виолончело
Тонка Христова Бакалова Пеене
Христина Георгиева Вълева Пиано
Христо Михайлов Данчев Контрабас
Цветан Александров Аджеларски Виола

ДИПЛОМИРАНИ 1965 година

Име, презиме, фамилия Специалност
Александър Георгиев Самарджиев Обой
Ангел Стефанов Букарев Цугтромбон
Анка Иванова Бозева Пеене
Арам Себух Артинян Виолончело
Аршалуиз Себух Артинян Цигулка
Васил Коев Мирчев Фагот
Василка Стоянова Имандиева Контрабас
Василка Тодорова Динчева Контрабас
Вера Грозева Георгиева Пеене
Вера Кирова Кирова Пеене
Виолета Атанасова Кенанова Обой
Вълко Рангелов Неделев Обой
Грета Юсеинова Чанова Пеене
Димитринка Александрова Кръстева Цигулка
Диньо Желев Динев Кларинет
Добринка Вл. Воденичарова Пеене
Евгения Димитрова Панайотова Пеене
Елена Красни Спиридонова Арфа
Елка Димитрова Софтова Цигулка
Здравка Салихова Хашимова Пеене
Ива Василева Цанкова Виола
Иван Василев Михайлов Цигулка
Иван Христов Иванов
Илка Петрова Петрова Флейта
Капка Христова Кунчева Пиано
Катерина Николова Гълъбова Цигулка
Катя Димитрова Владимирова Пиано
Кинка Славова Хайгърова Пиано
Кирил Филипов Николов Виола
Красимир Асенов Гигов Валдхорна
Кръстан Георгиев Мисирков Валдхорна
Марийка К. Папузарова Пиано
Мария Николова Миладинова Контрабас
Нанко Милков Димитров Цигулка
Николай Жеков Запрянов Цигулка
Николина Георгиева Попова Цигулка
Николина Иванова Маргаритова Пеене
Петър Йосифов Чераджийски Кларинет
Росица Рускова Белчева Пеене
Румяна Видолова Оджакова Виола
Сава Спасова Каймакчиева Пеене
Светозар Жевков Братанов Тромпет
Снежанка М. Морчева Пиано
Софка Стойчева Шейнова Цигулка
Стеляна Христова Ослекова Пиано
Стефан Благоев Сестримски Контрабас
Стефаниа Светославова Матанова Пиано
Стефка Д. Карагеоргиева Виола
Тодор Константинов Константинов Виола
Тодор Петков Карапетков Обой
Томина Борисова Сидова Пиано
Христо Димитров Тонев Кларинет
Цанко Димитров Делибозов Цугтромбон
Цаня Димитрова Кунчева Пиано
Ценка Байчева Байчева Пиано
Юлия Панайотова Бачева Пиано
Юри Витанов Кичуков Кларинет

ДИПЛОМИРАНИ 1966 година

Име, презиме, фамилия Специалност
Акаби Варужан Марукян Виолончело
Александра Николова Тороманова Пиано
Ана Петрова Кръстева Валдхорна
Ангел Кирилов Македонски Тромпет
Анета Стефанова Стоянова Цигулка
Анка Атанасова Капитанова Валдхорна
Антон Иванов Аладжов Виолончело
Атанас Ангелов Танков Тромпет
Атанаска Богданова Нейчева Цигулка
Ахавни Саркис Сукиасян Цигулка
Бисерка Генчева Генчева Пиано
Бистрица Мирчева Манахилова Пеене
Божана Илиева Балимезова Цигулка
Валентина Атанасова Гюлева Пиано
Ваня Любомирова Филипова Пиано
Васил Димитров Джигошев Цугтромбон
Васил Михайлов Кънев Цигулка
Велина Тодорова Дудевска Пиано
Венета Теодосиева Врачева Флейта
Веселина Борисова Ганукова Цигулка
Виолета Асенова Кушева Пеене
Виолина Георгиева Василева Виола
Владимир Петров Сгурев Цугтромбон
Генчо Делчев Делчев Фагот
Георги Йорданов Коев Цугтромбон
Гергана Тодорова Владова Пиано
Дарена Н. Каназирева Флейта
Деяна Иванова Чернаева Пиано
Диана Николова Гойер Пеене
Дивна-Теменуга Ангелова Игнатова Пиано
Димитрия Симеонова Герджикова Цигулка
Димитър Иванов Ботушаров Тромпет
Димитър Савов Димитров Виолончело
Дора Василева Василева Пиано
Екатерина Иванова Георгиева Пеене
Елена Аргирова Желинарова Флейта
Елена Маринова Карпарова Виолончело
Зара Георгиева Калинова Виола
Иван Ноев Иванов Кларинет
Иван Русинов Иванов Кларинет
Илка Петрова Петрова Пиано
Катерина Цветкова Загорска Валдхорна
Катя Димова Василева Пеене
Кеворк Баклаян Виолончело
Клер Соломон Леви Цигулка
Константин Нанчев Ангелов Тромпет
Красимира Димитрова Стойчева Цигулка
Красимира Росенова Чорбаджиева Пиано
Кръстинка Иванова Бозаджиева Обой
Лилияна Стефанова Маркова Пиано
Лиляна Костадинова Андонова Пиано
Лиляна Найденова Чакалова Виолончело
Любомир Боянов Брунков Тромпет
Людмила Станимирова Ангелова Пиано
Магда Господинова Пенева Пеене
Маргарита Георгиева Асенова Цигулка
Маргарита Георгиева Попова Цигулка
Мариана Димитрова Батинова Цигулка
Марийка Ат. Костадинова Контрабас
Марийка Георгиева Начева Виолончело
Мария Бориславова Моравенова Виолончело
Мария Георгиева Бояджиева Пиано
Мария Илиева Лесева Цигулка
Мария Костадинова Узунова Контрабас
Мария Ташева Дичева Валдхорна
Меира Давид Валаджи Цигулка
Мими Иванова Въргова Пеене
Мими Матей Матева Цигулка
Наташа Димитрова Колева Валдхорна
Невенка Асенова Станчева Цигулка
Ненда Кирилова Бранджийска Пиано
Никола Иванов Парагутев Кларинет
Никола Найденов Чакалов Виола
Никола Тодоров Бакалов Тромпет
Нина Нейкова Станилова Пеене
Пенка Михова Михова Цигулка
Пенка Тодорова Павлова Пеене
Петър Георгиев Попов Тромбон
Петър Дачев Петров Флейта
Петър Ст. Алексиев Тромпет
Радка Петкова Петкова Пиано
Радка Христова Гавраилова Флейта
Райна Райчева Данчева Цигулка
Розка Атанасова Попова Контрабас
Росица Атанасова Янчева Пеене
Румен Каменов Доганов Контрабас
Светослав Благомиров Калчев Обой
Селвет Мехмедова Дивакова Пеене
Серги Тодоров Димитров Тромпет
Сийка Иванова Пеева Флейта
Славчо Кирилов Настев Тромпет
Снежана Русева Иванчева Пеене
Снежанка Иск. Кесякова Флейта
Снежанка Минкова Гайдаджиева Цигулка
Сона Иванов Иброва Пеене
Сребра Никола Димитрова Пеене
Стефка Димитрова Лалева Пиано
Събчо Г. Генчев Тромпет
Теменужка Петкова Христова Цигулка
Тодор Стоилов Пращаков Фагот
Христо Стефанов Стоев Обой
Цветан К. Ковачев Тромпет
Цветана Радева Радева Цигулка

ДИПЛОМИРАНИ 1967 година

Име, презиме, фамилия Специалност
Ана Иванова Енджева Виолончело
Анна Андонова Казакова Контрабас
Антоанета Пеева Боева Цигулка
Атанас Радев Проданов Пиано
Атанас Радулов Шишков Контрабас
Бисер Илиев Бояджиев Цигулка
Вероника Мушек Тютюнджиян Пиано
Веселина Георгиева Доганова Флейта
Галина Борисова Джинова Пиано
Генчо Желязков Желязков Виолончело
Георги Асенов Василев Виолончело
Димитрина Костадинова Чилова Пеене
Евгения Димитрова Петкова Пиано
Евгения Коева Коева Пиано
Елена Спасова Балджиева Пеене
Елисавета Христова Казакова Цигулка
Иван Асенов Дойкин Кларинет
Йордан Петров Детев Цигулка
Камен Лулчев Тодоров Пеене
Кармен Каменова Ценова Цигулка
Кети Христова Минкова Контрабас
Костадин И. Льолев Кларинет
Костадин Неделчев Митрев Цигулка
Костадин Николов Таков Цугтромбон
Кунка Георгиева Панчева Обой
Лаура Георгиева Попова Цигулка
Любка К. Стефанова Флейта
Мариана Колева Тотева Пиано
Марианца Костадинова Гьошева Пиано
Мария Георгиева Владимирова Виолончело
Мария Иванова Ангелова Пеене
Мария Иванова Димчева Пеене
Мелине Бедрос Съваджиян Цигулка
Надежда Василева Вълева Пеене
Недялка Желязкова Желязкова Цигулка
Нели Красни Спиридонова Виола
Никола Кирилов Врачев Цугтромбон
Николай Апостолов Кисьов Тромпет
Нъварт Саркис Берберян Цигулка
Петър Александров Джурков Пиано
Петър Минчев Истров Кларинет
Радой Захариев Ангелов Валдхорна
Радул Георгиев Начков Ударни инструменти
Росица Василева Велева Виола
Савина Георгиева Кулова Пиано
Светла-Мария Иванова Дичева Пиано
Сета Босхех Тахмизян Пиано
Славка Стоянова Илиева Пиано
Снежина Димитрова Недялкова Пеене
Соня-Мария Райкова Гинева Пиано
Стефан Иванов Перифанов Валдхорна
Стоян Иванов Цанов Цигулка
Стоянка Димитрова Щинкова Пиано
Таня Среб. Червенлиева Пиано
Тодорка Иванова Гонгелова Виолончело
Христо Димитров Кидиков Пеене

ДИПЛОМИРАНИ 1968 година

Име, презиме, фамилия Специалност
Александър Атанасов Бъчваров Обой
Анелия Пенчева Ташева Пеене
Анна Йорданова Георгиева Пиано
Антоанета Драганова Янкова Пиано
Весела Георгиева Милева Флейта
Веселина Стоева Пищалова Флейта
Георги Кръстев Щерев Цигулка
Гергана Нанева Нанева Пиано
Дева Дакова Дакова Пиано
Диана Стефанова Папазова Виола
Диана Стоянова Мишинева Контрабас
Димитринка Василева Замова Цигулка
Димитър Илиев Кехайов Контрабас
Димитър Любенов Трифонов Кларинет
Димитър Спасов Батлиев Виола
Донка Асенова Хрисандова Пиано
Екатерина Василева Мулетарова Флейта
Елена Илиева Михалева Контрабас
Емил Дамянов Плачков Тромпет
Златомира Крумова Николова Пеене
Иван Димитров Кокошаров Кларинет
Иван Неделчев Неделчев Валдхорна
Илия Димитров Кожухаров Цигулка
Йонка Георгиева Такова Пиано
Йорданка Костадинова Михайлова Арфа
Катерина Дафкова Христозова Обой
Кирил Николов Страшимиров Пиано
Корнелия Стоянова Мончева Пиано
Лидия Костадинова Барутчиева Виола
Лиляна Йорданова Митева Пиано
Лиляна Раденкова Илинджикова Пеене
Любозар Георгиев Вълев Пиано
Людмила Антонова Димова Пиано
Магдалена Стоянова Джамбова Обой
Марийка Димитрова Василева Контрабас
Мария Георгиева Кисовска Обой
Мария Димитрова Китова Виолончело
Мария Любомирова Филипова Пиано
Матилда Самуил Маджар Ударни инструменти
Милчо Василев Василев Виолончело
Мира Минкова Микова Виолончело
Михаил Петков Рашев Флейта
Неврик Агоп Куюмджиян Виола
Никола Георгиев Цочев Фагот
Николинка Миркова Стаматова Цигулка
Радка Димитрова Крачанова Пеене
Румяна Димитрова Гинчева Пиано
Румяна Николова Петрова Пиано
Снежа Тодорова Свирачева Виола
Снежана Асенова Попхристова Виолончело
Соня Воске Черчиян Пеене
Сотир Николов Илиев Фагот
Софка Крумова Христова Пиано
Стефчо Димитров Раев Пиано
Стойчо Йорданов Тодоров Цигулка
Стоянка Илиева Батинкова Цигулка
Стоянка Теофанова Попова Цигулка
Харатюн Завен Чифчиян Ударни инструменти
Цонка Василева Василева Цигулка
Юрий Апостолов Дамянлиев Цигулка
Янка Димитрова Тахнаджиева Контрабас
Яню Т. Янев Цигулка

ДИПЛОМИРАНИ 1969 година

Име, презиме, фамилия Специалност
Александър Борисов Джинов Виолончело
Александър Спасов Вапцаров Обой
Ангел Делчев Кършанов Цугтромбон
Ангел Фердинандов Паунов Виолончело
Васка Георгиева Стайкова Флейта
Величка Константинова Константинова Пиано
Верка Стефанова Иванова Пеене
Весела Емилова Филипова Виолончело
Доротея Иванов Цонева Пиано
Дочка Димитрова Михова Виола
Елена Николова Николова Цигулка
Емил Илиев Райнов Валдхорна
Жанета Борисова Маркова Пеене
Здравка Сейкова Петрова Флейта
Иван Минков Атанасов Кларинет
Илия Петков Илиев Контрабас
Кита Тодорова Гирзилова Флейта
Лилия Георгиева Ковачева Тромпет
Любка Хайроланова Койнарева Пеене
Любомир Тодор Тилев Тромпет
Маргарита Райчева Белчилова Флейта
Мариета Любенова Боева Пиано
Мери Таквор Такворян Пиано
Николина Михайлова Варимезова Пиано
Нина Благова Иванова Пеене
Огнян Георгиев Ватев Контрабас
Пенка Любенова Бракалова Виолончело
Петър Бориславов Стефанов Цигулка
Петър Василев Василев Цигулка
Петър Димитров Чакъров Флейта
Радост Стефанова Попова Пиано
Райна Кръстева Пепеланова Цигулка
Рашко Петков Костанов Ударни инструменти
Роза Василева Сашева Цигулка
Румен Миленов Райчев Цигулка
Румяна Крумова Свиларова Виолончело
Савлие Османова Ахмедова Пеене
Снежана Цвяткова Симеонова Пиано
Татяна Стоянова Свиларова Пиано
Цвятко Стоянов Старипавлов Тромпет

 

Advertisements