Годишни изпити – конспекти

Ученикът е длъжен сам да се запознае с учебното съдържание, включено в учебната програма за съответната специалност и клас – при зам. директор д-р Поля Паунова-Тошева

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДМЕТИ


МУЗИКАЛНО-ТЕОРЕТИЧНИ ПРЕДМЕТИ


ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ /Български език, Литература, Английски език, Немски език, Математика, Информатика, Информационни технологии, История и цивилизация, География и икономика, Психология и логика, Етика и право, Философия, Свят и личност, Човекът и природата, Биология и здравно образование, Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда, Изобразително изкуство, Домашен бит и техника, Технологии, Физическо възпитание и спорт/; История на изкуството

Реклами