Годишни изпити – конспекти

Ученикът е длъжен сам да се запознае с учебното съдържание, включено в учебната програма за съответната специалност и клас – при зам. директор д-р Поля Паунова-Тошева

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДМЕТИ


МУЗИКАЛНО-ТЕОРЕТИЧНИ ПРЕДМЕТИ


ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ