График на класните и контролни работи

График на класните и контролните работи на учениците от V до ХІІ клас за ІІ учебен срок на учебната 2016-2017 година