Девети клас

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА — СПРАВОЧНИК за училищата по изкуствата и училищата по културата за учебната 2015-2016 година


ЗА УЧЕБНАТА 2016–2017 ГОДИНА

ВТОРО КЛАСИРАНЕ – НЯМА


 

Специалност: класическо пеене, поп и джаз пеене

Документи за прием

  • Заявление по образец (дава се от училището)
  • Копие на Акт за раждане
  • Медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съответната специалност, издадено от личния лекар
  • Свидителество за завършено основно образование в годината на кандидатстване
  • Квитанция за платена такса в касата на училището – 6 лв. на изпит

При подаване на документите кандидатът представя задължително за сверяване оригинала на документа. 

Срок за подаване на документите: 14 – 20 юни 2016 г.

Консултации: 14 – 20 юни 2016 г.

Приемни изпити: два изпита — пеене и солфеж: 22 – 24 юни 2016 г.

Резултатите се обявяват веднага след приключването на изпитите

Обявяване списъците с приетите ученици: 27 юни 2016 г.

 Записване: 4 -6 юли 2016 г.

За допълнителна информация: тел. 032/62 49 22 — канцелария


 

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ. ИЗИСКВАНИЯ.

1. Изпит по специалността

Класическо пеене: разпяване за проверка на гласовите данни, изпълнение на един вокализ — Конконе, Абт, Лютген, една песен или лека ария, рецитация на басня или стихотворение.

Поп и джаз пеене: разпяване за проверка на гласовите данни; изпълнение на две песни – от чужд и от български автор; изпълнения на две песни, от които най-малко една от български композитор. Могат да бъдат изпълнени и арии от мюзикъл или песни със стилова насоченост „джаз“; рецитация на басня или стихотворение.

2. Устен изпит по солфеж  

  • изпяване и транспониране на песен от зададен Т5, Т6, Т6/4; подражателно възпроизвеждане на фрази, хармонични интервали и акорди – диатоника и хроматика; отгатване на единични тонове, фрази, хармонични интервали, главни квинтакорди и обръщенията им в тоналности до мажор и ла минор; изпяване от пръв поглед на един солфеж в мажор или минор – диатоника в тоналности до един знак
Advertisements