Библиотека

Библиотеката на НУМТИ „Добрин Петков“ разполага с богат фонд специализирана музикална, художествена и педагогическа литература (брой библиотечни единици 6366), с многобройни нотни издания (общ брой издания 39538), музикални учебници и помагала, енциклопедични издания, музикални справочници, дипломни работи на ученици зрелостници (общ брой 170) и компакт дискове (общ брой 543). Голяма част от библиотечния фонд училището е придобило като дарения от български музиканти и културни дейци: Нена Михлюзова (1902-1997) – дългогодишен преподавател по история на музиката, завещала на Пловдивското музикално училище своята къща с богата библиотека и нототека, с желанието тя да се превърне в творчески дом за младите музиканти; Камен Кенов, проф. Стоян Караиванов; проф. Георги Петров; семейство Бяндови; Михаил Михайлов; Тодор Кювлиев; Татяна Кръстева; Магдалена Дойкова и много други, както и чрез спечелен проект от Министерството на културата.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA