Конкурси

НУМТИ „Добрин Петков“ организира и провежда на своя територия конкурсите:

ДОБРИН ПЕТКОВ

ШУМАН – БРАМС

ПЕНДИМ

ПЛОВДИВ

ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ

ЗОРКА САЙЯН

Като съорганизатор НУМТИ „Добрин Петков“ провежда на своя територия конкурсите:

СТЕЛЛА ОСЛЕКОВА

ФЕСТИВАЛ НА СЛАВЯНСКАТА ВОКАЛНА МУЗИКА