Училищен конкурс по задължително пиано "Зорка Сайян"

Конкурсът е създаден през 2011 г., като вътрешно училищен, по идея на директора на училището Нели Попова и преподавателите от катедра „Задължително пиано“ с цел да бъдат стимулирани и допълнително мотивирани учениците от гимназиален курс, изучаващи дисциплината задължително пиано.

Конкурсът носи името на пианистката Зорка Сайян – една от основателките на клавирната школа в Пловдивското музикално училище.

В журито на конкурса участват преподавателите от катедра „Задължително пиано“: Ани Кеседжян – председател, Валентина Пенчева, Антония Мирчева, Диана Славова, Илиана Николова – членове.

• • • • •

ЗОРКА САЙЯН  е родена през 1916 г. в Бургас, в семейството на етнически арменци, изселници от Одрин.  Започва да учи пиано на 7-годишна  възраст, на 11 – изнася първия си самостоятелен концерт, а на 14 години заминава за Париж, където продължава обучението си Ecole normale de musique като една от най-любимите ученички на легендарния Алфред Корто (1877 – 1962).

След завръщането си в България Зорка Сайян развива активна дейност и като клавирен педагог, и като концертиращ изпълнител. Репертоарът й е впечатляващо богат, обхващащ най-емблематичните произведения от музикалната класика за пиано: Л. ван Бетховен  – Сонати op.111 и  оp.57 „Апасионата”, Четвърти и Пети клавирен концерт; Фр. Шопен – Втори клавирен концерт, Фантазия  фа минор и всички скерца, балади, прелюди, полонези и ноктюрни; Р. Шуман – Концерт ла минор;  Ф. Лист – „Мефисто валс”; М. Равел –  „Игра на водата”; П. И. Чайковски – Първи клавирен концерт; С. Рахманинов – Втори концерт за пиано и много други.

Освен с блестяща техника, красив тон, релефно и изразително фразиране, изпълнителското изкуство на Зорка Сайян се е отличавало с вкус и чувство за стил. Забележителният й артистизъм и одухотвореността на нейните интерпретации получават още навремето висока оценка.

Педагогическата дейност на Зорка Сайян започва непосредствено след завръщането й от Париж. Първоначално работи като частен педагог в Бургас, София и Пловдив. През 1945 г. тя, заедно с други големи български музиканти, става един от първите преподаватели в Пловдивското музикално училище. Там тя работи до смъртта си през 1960 г.

С таланта си като пианистка, със своите изключителни качества като преподавател и духовно богата личност, със своята любов и всеотдайност, за по-малко от петнадесет години Зорка Сайян подготвя множество пианисти, реализирали се като утвърдени изпълнители и педагози в Пловдив, София, Варна, Русе, Бургас, както и извън пределите на страната.

Ученици на Зорка Сайян са възпитаниците на Музикалното училище в Пловдив Милчо Левиев, проф. Георги Кънев, проф. Георги Петров, проф. Цанка Андреева, Сона Кеседжян, Валентина Гюлева, Мария Славова, Славянка Влахова, Румяна Гарвалова, Людмила Петрова, Бистра Шопова, Алис Апрахамян, Елка Гюрова, Стефан Рибаров, Людмила Телчарова, Румяна Велкова, Здравка Цанкова, Ема Хазарян, Елена Пеева, Снежана Томова – Сократова.


ІІ-ри Училищен конкурс по задължително пиано „Зорка Сайян“, 2012 г.

ІІІ-ти Училищен конкурс по задължително пиано „Зорка Сайян“, 2013 г.

ІV-ти Училищен конкурс по задължително пиано „Зорка Сайян“, 2014 г.

V-ти Училищен конкурс по задължително пиано „Зорка Сайян“, 2015 г.

VІ-ти Училищен конкурс по задължително пиано „Зорка Сайян“, – 2016 г.

VІІ-ми Училищен конкурс по задължително пиано „Зорка Сайян“, 2017 г.

VІІІ-ми Училищен конкурс по задължително пиано „Зорка Сайян“, 2018 г.

ІХ-ти Училищен конкурс по задължително пиано „Зорка Сайян“, 2019 г.

Х-ти Училищен конкурс по задължително пиано „Зорка Сайян“, 2021 г.

ХІ-ти Училищен конкурс по задължително пиано „Зорка Сайян“, 2022 г.