Клавирен конкурс "Шуман – Брамс"

Клавирният конкурс „Шуман – Брамс”  е създаден през 2003 г. Иницииран е от акад. проф. д-р Атанас Куртев и преподавателите по пиано в НУМТИ „Добрин Петков” Стелла Ослекова (1946 – 2012) – артистичен директор на конкурса от създаването му до 2011г., Светлана Косева и Елена Велчева. Целта на конкурса е създаване на специализиран състезателен подиум за млади пианисти.

Идеята да се съчетаят на един и същи конкурсен подиум творци като Роберт Шуман (1810 – 1856) и Йоханес Брамс (1833 – 1897) е продиктувана от факта, че творческата приемственост между тези представители на немската музикална култура на 19 век е всеизвестен факт. Наличието на огромно количество клавирни опуси в творческото наследство и на двамата композитори, както и принадлежността им към един и същ художествен стил, допълнително улеснява свързването им в общ конкурс за пианисти.

Организатор на конкурса е НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив, с подкрепата на Министерство на културата и Община Пловдив.

Конкурсът „Шуман – Брамс“ е включен в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби на Министерство на културата.

В състава на журито са участвали изтъкнати наши и чуждестранни клавирни изпълнители и педагози: председател акад. проф. д-р Атанас Куртев /НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София“/ и членове проф. Анастас Славчев /АМТИИ – Пловдив/, проф. Георги Петров (1939 – 2012), проф. Снежана Симеонова /АМТИИ – Пловдив/, проф. Тамара Поддубная /Русия, САЩ, Холандия/, проф. Бранка Жиравац-Йеремич /Сърбия/, проф. Борис Романов /Македония/ и Мария Писинова /Македония/, Светлана Косева /НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив/ и Елена Велчева /НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив/.


ІV Клавирен конкурс „Шуман – Брамс“, 2011 година — чети ТУК

V Клавирен конкурс „Шуман – Брамс“, 2014 година — чети ТУК

VІ Клавирен конкурс „Шуман – Брамс“, 2017 година — чети ТУК

VІІ Клавирен конкурс „Шуман – Брамс“, 2020 година — чети ТУК