Проекти

ХІІ ЕВРОПЕЙСКИ ОРКЕСТРОВ ФЕСТИВАЛ /EOF/

/5 – 8 май 2022 година/


РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ

/2021-2022 учебна година/


ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ

ПРОГРАМА „УЧЕБНА КОМПАНИЯ“  

/2013 – 2014 учебна година/


Ученически практики

/2013 – 2014 учебна година/


Студентски практики

/2013 – 2014 учебна година/


ПРОСТРАНСТВО НА ИДЕИ

/2012 – 2013 учебна година/


УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ 

/2012 – 2013 учебна година/


КОМЕНСКИ / COMENIUS 

ОРКЕСТРОВ ПРОЕКТ / ORCHESTRAL PROJECT

/2011 – 2013/

КОМЕНСКИ / COMENIUS – Училищни партньорства / School partnerships, 2012
КОМЕНСКИ / COMENIUS – Европейски оркестров проект / European Orchestral Project, 2012
КОМЕНСКИ / COMENIUS Училищни партньорства / School partnerships, 2013
КОМЕНСКИ / COMENIUS Европейски оркестров проект / European Orchestral Project, 2013