Заместник-директор „Теория на професията и концертна дейност“

д-р Поля Паунова-Тошева

Педагог, специалност история на музиката; музиколог

  • Член-наблюдател на Българската академия на науките и изкуствата
  • Член на секция ”Музиколози” към Съюза на българските композитори
  • Член на Организационния екип на Международен фестивал на камерната музика – Пловдив

Творческа и професионална биография

Родена в Пловдив. Завършва теоретична паралелка в Средно музикално училище (днес НУМТИ „Добрин Петков”) – Пловдив и специалност флейта в класа на Стефан Пашев. В периода на своето обучение участва многократно в концерти като солов и камерен изпълнител (в класа по камерна музика на акад. проф. Стоян Караиванов), включително и като солист на Пловдивската филхармония под диригентството на Добрин Петков. Впоследствие завършва Теоретико-композиторския и диригентски факултет в Българската държавна консерватория (днес Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”) – София с профил музикознание в класа на проф. д.н. Димитър Христов.

През 1992 г. постъпва на работа като преподавател по история на музиката в НУМТИ „Добрин Петков“, където работи и до днес. През 2011 г. е назначена на длъжността зам.-директор на институцията.

През 2000 г. защитава докторска дисертация пред Специализирания научен съвет (СНС) по Музикознание и музикално изкуство към НМА „Проф. Панчо Владигеров” — София на тема „Марин Големинов в българското музикознание” с научен ръководител проф. д.н. Димитър Христов. През 2001 г. ú е присъдена образователната и научна степен „доктор“ от Висшата атестационна комисия (ВАК) към Министерски съвет на Република България.

От 2000 г. в продължение на три сезона работи като нещатен музиколог към Оперно-филхармонично дружество – Пловдив (днес Държавна опера — Пловдив).

През 2004 г. е приета за член на секция „Музиколози“ към Съюза на българските композитори (СБК) в София.

През 2015 г. е приета в Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ) с академичната степен „член-наблюдател“.

От 2016 г. до настоящия момент е член на Организационния екип на Международния фестивал на камерната музика – Пловдив.

Участва активно в образователната, учебно-методическата и художественотворческата дейност на НУМТИ „Добрин Петков”.

Председател на комисията по Качество на професионалното образование и обучение в НУМТИ „Добрин Петков“.

Председател на комисията на Държавния зрелостен изпит по теория на професията.

Член на организационните комитети на конкурсите: Международен конкурс за камерна музика „Пловдив„; Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков”; Клавирен конкурс „Шуман – Брамс”.

Член на организационния екип по европрограмата „Коменски“ – Оркестров проект на Музикалното училище в Менорка (Испания) и НУМТИ „Добрин Петков“, 2011-2013 година.

Участва с доклади в национални и международни конференции и семинари.

Има издадена една монография и множество публикации в специализирания печат, съавтор на книгата „70 години по пътя на успеха“ (по случай 70-годишнината от основаването на Пловдивското музикално училище, 2015 г.).

Advertisements