Заместник-директор „Теория на професията и концертна дейност“

доп. член д-р Поля Паунова-Тошева

Педагог, специалност история на музиката; музиколог

  • Дописен член на Българската академия на науките и изкуствата
  • Член на секция ”Музиколози” към Съюза на българските композитори
  • Носител на наградата „Златна лира“ на Съюза на българските музикални и танцови дейци

Творческа и професионална биография

Родена в Пловдив. Завършва теоретична паралелка в Средно музикално училище (днес НУМТИ „Добрин Петков”) – Пловдив и специалност флейта в класа на Стефан Пашев. В периода на своето обучение участва многократно в концерти като солист и камерен изпълнител (в класа по камерна музика на акад. проф. Стоян Караиванов), включително и като солист на Пловдивската филхармония под диригентството на Добрин Петков (1984 г.). Впоследствие завършва Теоретико-композиторския и диригентски факултет в Българската държавна консерватория (днес Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”) – София с профил Музикознание в класа на проф. д. н. Димитър Христов.

След завършване на висшето си образование постъпва на работа като преподавател по история на музиката в НУМТИ „Добрин Петков“. През 2011 г. е назначена на длъжността зам.-директор на институцията.

През 2000 г. защитава докторска дисертация пред Специализирания научен съвет по музикознание и музикално изкуство към НМА „Проф. Панчо Владигеров” — София с научен ръководител проф. д. н. Димитър Христов. През 2001 г. ú е присъдена образователната и научна степен „доктор“ от Висшата атестационна комисия (ВАК) към Министерски съвет на Република България.

От 2000 г., по покана на тогавашния директор на Оперно-филхармонично дружество – Пловдив (днес Държавна опера — Пловдив) д-р Андрей Андреев, в продължение на три сезона работи като музиколог в същата институция.

През 2004 г. е приета за член на секция „Музиколози“ към Съюза на българските композитори (СБК).

През 2015 г. е приета в Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ) с академичната степен „член-наблюдател“. През 2018 г. й е присъдена академичната степен „дописен член“.

От 2016 г. до 2020 г. е член на Организационния екип на Международния фестивал на камерната музика – Пловдив.

Участва активно в образователната, учебно-методическата и художественотворческата дейност на НУМТИ „Добрин Петков”:

Участва с доклади в национални и международни конференции и семинари.

Има издадени две монографии – „Марин Големинов в българското музикознание” и „Анастас Маринкев – легендарният директор на Пловдивското музикално училище“, и множество публикации в специализирания печат у нас и в чужбина, както и публикации в нотни издания. Съавтор е на книгата „70 години по пътя на успеха“ (по случай 70-годишнината от основаването на Пловдивското музикално училище, 2015 г.).