Зрелостници

ГРАФИК за провеждането на Държавен зрелостен изпит за професионална квалификация по Практика на професията


Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на Трета степен на професионална квалификация – по професия „Музикант-инструменталист“ и професия „Музикант-вокалист“  

Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на Трета степен на професионална квалификация – по професия „Балетист“

Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на Трета степен на професионална квалификация – по професия „Музикант-инструменталист“ (фолклор) и „Музикант-вокалист“ (фолклор)

Заявление – образец

Примерен тест за държавен изпит по теория на професията за придобиване на Трета степен на професионална квалификация – за професия „Музикант-инструменталист“ и „Музикант-вокалист“


ЗАПОВЕД на Министъра на образованието – дати ДЗИ