Зрелостници

Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на Трета степен на професионална квалификация – по професия „Музикант-инструменталист“ и професия „Музикант-вокалист“

Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на Трета степен на професионална квалификация – по професия „Балетист“

Заявление – образец

Примерен тест за държавен изпит по теория на професията за придобиване на Трета степен на професионална квалификация – за професия „Музикант-инструменталист“ и „Музикант-вокалист“

Advertisements