Зрелостници

Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на Трета степен на професионална квалификация — по професия музикант – инструменталист

Заявление – образец

Инструкции за провеждането на Държавния изпит по теория на професията

Advertisements