Зрелостници

Заповед на Министъра на културата за провеждане на Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация в училищата по изкуствата през учебната 2017-2018 година – сесия Септември

Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на Трета степен на професионална квалификация – по професия „Музикант-инструменталист“ и професия „Музикант-вокалист“  

Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на Трета степен на професионална квалификация – по професия „Балетист“

Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на Трета степен на професионална квалификация – по професия „Музикант-инструменталист“ (фолклор) и „Музикант-вокалист“ (фолклор)

Заявление – образец

Примерен тест за държавен изпит по теория на професията за придобиване на Трета степен на професионална квалификация – за професия „Музикант-инструменталист“ и „Музикант-вокалист“

ПРОБНА МАТУРА ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА („Музикант-инструменталист“, „Музикант-вокалист“, „Балетист“) – 3 април (сряда), от 9:00 до 13:00 часа, Аула

Реклами