Зрелостници

Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на Трета степен на професионална квалификация – по професия „Музикант-инструменталист“ и професия „Музикант-вокалист“

Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на Трета степен на професионална квалификация – по професия „Балетист“

Заявление – образец

Примерен тест за държавен изпит по теория на професията за придобиване на Трета степен на професионална квалификация – за професия „Музикант-инструменталист“ и „Музикант-вокалист“

График на Държавните изпити за ІІІ-та степен на професионална квалификация – практика на професията

7 юни, четвъртък, 9:00 часа, Аула – Класически танц

7 юни, четвъртък, 14:00 часа, Аула – Пиано

7 юни, четвъртък, 14:00 часа, зала 305 – Цигулка, Виола и Виолончело

8 юни, петък, 14:00 часа, зала 305 – Арфа и Класическа китара

8 юни, петък, 14:00 часа, зала 206 – Флейта и Кларинет

8 юни, петък, 16:00 часа, зала 305 – Класическо пеене

8 юни, петък, 16:00 часа, зала 206 – Поп и джаз пеене

Advertisements