Информация COVID-19

До 20.05.2021 г. в училището няма карантинирани ученици и учители, както и лица с установен COVID-19.


График присъствено обучение (месец май 2021 г.)


В училището има 15 карантинирани ученици и 3 карантинирани преподаватели.


Правила за работа и обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР)


П Р А В И Л А за провеждане на образователен процес през учебната 2020-2021 година, в условията на COVID-19


НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19


ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА? – ЗА РОДИТЕЛИ