Информация COVID-19

Към 28.10.2020 г. – двама карантинирани ученици, от ІІІ и от VІІІ клас


Към 27.10.2020 г. – двама карантинирани ученици, от VІІ и от VІІІ клас


Към 26.10.2020 г. – един карантиниран ученик от ІХ клас


За периода 19 – 23 октомври


Към 22.10.2020 г. – един карантиниран ученик от V клас.


Към 21.10.2020 г. – двама карантинирани ученици от ІV клас.


Информация относно COVID-19 КЪМ 20.10.2020 г.


П Р А В И Л А за провеждане на образователен процес през учебната 2020-2021 година, в условията на COVID-19


НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19


ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА? – ЗА РОДИТЕЛИ