Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти "Добрин Петков"

ПРЕДСТОЯЩ ХIII Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков“, категория „Струнни лъкови инструменти“, 2022 година


През ноември 1995 г. под патронажа на министъра на културата в Пловдив се открива първият в страната специализиран национален конкурс с международно участие за цигулари на името на Добрин Петков, иницииран от Любомир Комитов и проф. д-р Юлиан Куюмджиев.

Конкурсът „Добрин Петков се организира от НУМТИ „Добрин Петков“, с подкрепата на Министерството на културата, Община Пловдив, Съюза на българските композитори, Съюза на българските музикални и танцови дейци и Училищно настоятелство „Добрин Петков“.

Конкурсът „Добрин Петков“ е включен в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби на Министерството на културата.

Авторитетът на конкурса се е доказал през годините и чрез състава на неговия Организационен комитет, председателстван от проф. Лазар Николов, от Любомир Комитов и дългогодишния изпълнителен директор Кунка Панчева. Членове на Организационния комитет са били изтъкнати български композитори, диригенти, музиколози, инструменталисти и педагози – проф. Иван Спасов, проф. Недялчо Тодоров, проф. Анастас Славчев, проф. Боян Лечев, Явор Димитров, Драгомир Ненов, Румен Байрактаров, Борислав Иванов, доц. Крикор Четинян, д-р Андрей Андреев, Пламен Първанов, проф. д-р Юлиан Куюмджиев, Велислав Заимов, Георги Димитров, Григор Паликаров, Гаро Балтаян, Дарина Данкова.

Журито в първите шест издания на конкурса е председателствано от проф. Боян Лечев, проф. Недялчо Тодоров, а членове са били проф. Кеворк Мардиросян (САЩ), проф. Кърт Томпсън (САЩ), проф. Елисавета Казакова, проф. Гинка Гичкова, проф. Евгения-Мария Попова, доц. Боян Данаилов, Евгений Шевкенов, Румен Джуров, Дарина Данкова.

През 2013 година състезателният форум е обновен в Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков“ в две категории — струнни инструменти и духови инструменти, които се провеждат на принципа на редуването през две календарни години.


VІІ Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков“, категория „Струнни инструменти“, 2013 година — чети ТУК

VІІІ Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков“, категория „Духови инструменти“, 2015 година — чети ТУК

ІХ Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков“, категория „Струнни инструменти“, 2016 година — чети ТУК

Х Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков“, категория „Духови инструменти“, 2018 година — чети ТУК

ХІ Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков“, категория „Струнни инструменти“, 2019 година — чети ТУК

ХІІ Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков“, категория „Дървени духови инструменти“, 2021 година — чети ТУК