Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти "Добрин Петков"

През ноември 1995 г. под патронажа на министъра на културата в Пловдив се открива първият в страната специализиран национален конкурс с международно участие за цигулари на името на Добрин Петков, иницииран от Любомир Комитов и проф. д-р Юлиан Куюмджиев.

Конкурсът „Добрин Петков се организира от НУМТИ „Добрин Петков“, с подкрепата на Министерството на културата, Община Пловдив, Съюза на българските композитори, Съюза на българските музикални и танцови дейци и Училищно настоятелство „Добрин Петков“.

Конкурсът „Добрин Петков“ е включен в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби на Министерството на културата.

Авторитетът на конкурса се е доказал през годините и чрез състава на неговия Организационен комитет, председателстван от проф. Лазар Николов, от Любомир Комитов и дългогодишния изпълнителен директор Кунка Панчева. Членове на Организационния комитет са били изтъкнати български композитори, диригенти, музиколози, инструменталисти и педагози – проф. Иван Спасов, проф. Недялчо Тодоров, проф. Анастас Славчев, проф. Боян Лечев, Явор Димитров, Драгомир Ненов, Румен Байрактаров, Борислав Иванов, доц. Крикор Четинян, д-р Андрей Андреев, Пламен Първанов, проф. д-р Юлиан Куюмджиев, Велислав Заимов, Георги Димитров, Григор Паликаров, Гаро Балтаян, Дарина Данкова.

Журито в първите шест издания на конкурса е председателствано от проф. Боян Лечев, проф. Недялчо Тодоров, а членове са били проф. Кеворк Мардиросян (САЩ), проф. Кърт Томпсън (САЩ), проф. Елисавета Казакова, проф. Гинка Гичкова, проф. Евгения-Мария Попова, доц. Боян Данаилов, Евгений Шевкенов, Румен Джуров, Дарина Данкова.

През 2013 година състезателният форум е обновен в Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков“ в две категории — струнни инструменти и духови инструменти, които се провеждат на принципа на редуването през две календарни години.


VІІ Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков“, категория „Струнни инструменти“, 2013 година — чети ТУК

VІІІ Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков“, категория „Духови инструменти“, 2015 година — чети ТУК

ІХ Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков“, категория „Струнни инструменти“, 2016 година — чети ТУК

Х Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков“, категория „Духови инструменти“, 2018 година — чети ТУК

ХІ Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков“, категория „Струнни инструменти“, 2019 година — чети ТУК

ПРЕДСТОЯЩ ХІІ Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков“, категория „Дървени духови инструменти“, 2021 година —