Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков“ – Пловдив

Х-ти Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков“, категория „ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ“, 1 – 4 ноември 2018 

10th Dobrin Petkov Competition for Young Performers of Orchestral Instruments,  WIND INSTRUMENTS Category, November 1 – 4, 2018 

РЕГЛАМЕНТ

RULES

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ / APPLICATION FORM


ХІ-ти Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков“, категория „СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ“, 8 – 10 февруари 2019

11th Dobrin Petkov Competition for Young Performers of Orchestral Instruments,  STRING INSTRUMENTS Category, February 8 – 10, 2019 

РЕГЛАМЕНТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ / APPLICATION FORM

Advertisements