Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков“ – Пловдив

ХІІ Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков“, категория „Дървени духови инструменти“ (Флейта, Обой, Кларинет), 11 – 13 ноември 2021 г.

12th Dobrin Petkov Competition for Young Performers of Orchestral Instruments, Category: Woodwind Instruments (Flute, Oboe, Clarinet), 11 – 13 November 2021

РЕГЛАМЕНТ / RULES AND REGULATIONS

APPLICATION FORM