Конкурс за ударни инструменти „Пендим“

Конкурс за ударни инструменти „Пендим” – Седмо издание, Пловдив, 15 – 17 февруари 2019 г.

ГРАФИК НА КОНКУРСНИТЕ ПРОСЛУШВАНИЯ И АКУСТИЧНИТЕ РЕПЕТИЦИИ


 

РЕГЛАМЕНТ

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ


Competition for Percussion Instruments Performers „Pendim” – Seventh edition, Plovdiv, 15 – 17 February, 2019

RULES

APPLICATION FORM