Конкурс за ударни инструменти „Пендим“

VІІІ Конкурс за ударни инструменти „Пендим” – Пловдив, 30 юни – 3 юли 2022 г.


РЕГЛАМЕНТ  /   ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

RULES /    APPLICATION FORM