Конкурс за ударни инструменти „Пендим“

Осми конкурс за ударни инструменти „Пендим“, 30 юни – 3 юли 2022 г. / Pendim Percussion Competition, Eighth edition, June 30 – July 3, 2022

ГРАФИК за провеждане на конкурса


РЕГЛАМЕНТ  /   ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ /

RULES / APPLICATION FORM