Обединения

Учебният образователен и художественотворчески процес в НУМТИ „Добрин Петков“ е структуриран в три обединения, които се ръководят от зам-директорите. 

Обединение  „Общообразователни дисциплини и Начално образование

Заместник-директор: Светла Данаилова

 

Обединение  „Музикална теория, пианисти, вокалисти, балет и ансамблово музициране

Заместник-директор:  д-р Поля Паунова-Тошева

 

Обединение  „Оркестрови инструменти и корепетиция

Заместник-директор : Юлия Марковска