Методически обединения

Учебният образователен и художественотворчески процес в НУМТИ „Добрин Петков“ е структуриран в две методически обединения, които се ръководят от зам-директорите. 

МО  „ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Заместник-директор: Мария Проданова

 

МО  „ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

Заместник-директор:  д-р Поля Паунова-Тошева