Методически обединения

Учебният образователен и художественотворчески процес в НУМТИ „Добрин Петков“ е структуриран в три методически обединения, които се ръководят от зам-директорите. 

МО  „Общообразователни дисциплини, начално и предучилищно образование

Заместник-директор: Емил Татарски

 

МО  „Музикална теория, пианисти, вокалисти, балет и ансамблово музициране

Заместник-директор:  д-р Поля Паунова-Тошева

 

МО  „Оркестрови инструменти и корепетиция

Заместник-директор : Юлия Марковска

 

Реклами