Методическо обединение „Общообразователна подготовка“

Заместник-директор „Учебна дейност“: Мария Проданова 

ГРУПИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

Група „Общообразователни дисциплини” 

 • Божана Михайлова — отговорник група, български език и литература
 • Мария Проданова — зам.-директор, български език и литература; І-ва професионална квалификационна степен
 • Ваньо Тишев — български език и литература
 • Андреана Паунова — английски език
 • Теодора Вълчева — английски език
 • Лили Мирославова — немски език
 • Емил Татарски — математика
 • Светла Данаилова — физика
 • инж. Красимира Тенчева — информатика и информационни технологии
 • Диана Калъчева — биология и здравно образование
 • Йорданка Полянова — химия и опазване на околната среда
 • Атанас Андонов — история и цивилизация
 • Найден Атанасов — география
 • Йордан Бончев — философски цикъл, педагогически съветник
 • Станислава Малчева — история на изкуството, изобразително изкуство
 • Тодор Димитров — физическа култура и спорт

Група „Предучилищна подготовка“

 • Неда Чибукчиева – отговорник група
 • Милена Рангова

Група „Начално образование”

 • Емилия Боевска — отговорник група
 • Елена Янкова
 • Анна Влаева 
 • Зорница Венкова 
 • Марияна Неделчева
 • Юлияна Бенчева
 • Златка Петкова 
 • Милена Кабаджова
 • Катя Христова

Група „Класни ръководители” за учебната 2016-2017 година

 • Йордан Бончев — отговорник група
 • Неда Чибукчиева — предучилищен клас А
 • Милена Рангова – предучилищен клас Б
 • Елена Янкова — І а клас
 • Анна Влаева — І б клас
 • Зорница Венкова — ІІ а клас
 • Марияна Неделчева — ІІ б клас
 • Юлияна Бенчева — ІІІ а клас
 • Емилия Боевска — ІІІ б клас
 • Златка Петкова — ІV а клас
 • Милена Кабаджова — IV б клас
 • Теодора Вълчева — V а клас
 • Николета Енева — V б клас
 • Станислава Малчева — VІ клас
 • Светла Данаилова — VІІ клас
 • Ваньо Тишев — VІІІ клас
 • Атанас Андонов — ІХ клас
 • Красимира Тенчева — Х а клас
 • Божана Михайлова — X б клас
 • Йорданка Полянова — ХІ а клас
 • Цветанка Семерджиева — XI б клас
 • Йордан Бончев — ХІІ клас