„Музикална теория, пианисти, вокалисти, балет и ансамблово музициране“

д-р Поля Паунова-Тошева — заместник-директор „Теория на професията и концертна дейност“:   

ГРУПИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Група „Музикална теория”

  • Радослава Кръстева — отговорник група; хармония, българска народна музика, инструментознание; ІІ-ра професионална квалификационна степен
  • д-р Поля Паунова-Тошева — история на музиката, оперна драматургия, история на поп и джаз музиката
  • Цветанка Семерджиева — солфеж, полифония, музикален анализ
  • Евелина Василева — солфеж, теория на музикалните елементи; V-та професионална квалификационна степен
  • Екатерина Георгиева — солфеж, теория на музикалните елементи
  • Петя Иванова — солфеж, теория на музикалните елементи
  • Николета Енева — музика, хор, четене на партитури

Група „Пиано и Акордеон“

  • Елена Велчева — отговорник група; пиано; ІІ-ра професионална квалификационна степен
  • Светлана Косева — пиано; І-ва професионална квалификационна степен
  • Антоанета Генова — пиано
  • Елена Тасева — пиано; V-та професионална квалификационна песен
  • д-р Цветелина Борисова — пиано
  • Снежана Спилкова — пиано; V-та професионална квалификационна песен
  • Людмила Назаренко — пиано
  • Весела Танева — пиано
  • Здравка Андреева — акордеон

Група „Задължително пиано”

  • Ани Кеседжян — отговорник група
  • Антония Мирчева 
  • Валентина Пенчева 
  • Диана Славова 
  • Илияна Николова 

Група „Класическо пеене“

  • проф. д.р Тони Шекерджиева-Новак — отговорник група; класическо пеене
  • Матеуш Тенев — класическо пеене

Група „Поп и джаз пеене“

  • Теодора Чернева — отговорник група; поп и джаз пеене
  • Виделина Мирчева — поп и джаз пеене

Група „Народно пеене“

  • проф. д-р Светла Станилова-Калудова — отговорник група; народно пеене
  • д-р Гергана Таскова — народно пеене
  • Севджан Емурла — народно пеене
  • Явор Тасков — българска народна музика, народен хор
  • Николета Маринова — народно пеене

Група „Балет” 

  • Смиляна Зафирова – отговорник група
  • Галина Гешева 
  • Елена Кучкова

Група „Ансамблово музициране”

  • Детелина Маринкева — отговорник група; камерна музика; І-ва професионална квалификационна степен
  • доц. д-р Пламен Първанов — симфоничен оркестър
  • Виолета Стоянова — струнен оркестър
  • Снежана Георгиева — духов оркестър
  • Николета Енева — училищен смесен хор, детски хор
  • д-р Милена Манева-Вълчева — китарен ансамбъл
  • Пенчо Пенчев — ансамбъл ударни „Престо“
  • Георги Гаджев — клавирен съпровод

 

Реклами