Награди

УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕТО НА НАГРАДИ: Всички награди се публикуват в сайта въз основа на своевременно представено в администрацията на училището копие на официалния документ на съответната награда. Публикуват се награди, представени не по-късно от 60 дни след провеждането на конкурса!


Награди на ученици

Музикални конкурси и фестивали

Общообразователни състезания и конкурси

Награди на зрелостници  

√ Регистър на наградата „Добрин Петков“

Награди на преподаватели