Национален конкурс за млади пианисти "Стелла Ослекова"

Националният конкурс за млади пианисти „Стелла Ослекова“ е създаден през 2015 г. и се провежда всяка година с редуване на възрастовите групи – на нечетни години от 7 до 10 и от 11 до 14 г., а на четни години от 15 до 18 г. Иницииран е от ученици на клавирния педагог Стелла Ослекова и има за цел подкрепата на талантливи деца и младежи в развитието на тяхната бъдеща кариера.
Основен организатор на конкурса е Kултурна Aсоциация „eNikMa“, съставена от членове на Виенска филхармония, Виенски симфоничен оркестър, ансамбъл „eNikMa“, както и от ученици на Стелла Ослекова, които са и в състава на журито.
Съорганизатор на конкурса е НУМТИ „Добрин Петков“.
Официален сайт на конкурса: https://www.stellaoslekova.com/