Неучебно време

2020-2021 учебна година

Начало и край на ваканциите:

Eсенна — 30.10.2020 г. – 02.11.2020 г. вкл.

Коледна — 22.12.2020 г. – 06.01.2021 г. вкл.

Междусрочна — 03.02.2021 г.

Пролетна — 03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. (I – ХІ клас) / 08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. (ХІІ клас)

Неучебни дни:

19.05.2021 г. — Държавен зрелостен изпит по Български език и литература 

21.05.2021 г. — Втори държавен зрелостен изпит 

16.06.2021 г. — НВО по Български език и литература в края на VII и на Х клас

18.06.2021 г. — НВО по математика в края на VII и на Х клас

25.05.2021 г. — неучебен, но присъствен ден за училищни,
просветни и културни дейности

4.06.2021 г. — Държавен изпит по теория на професията (писмен)

Начало на втория учебен срок: 

04.02.2021 г.

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК: 

за XII клас — 14.05.2021 г. (13 учебни седмици)
за I – III клас — 29.05.2020 г.31.05.2021 г. (07.06.2021) — (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)
за IV – VI клас — 14.06.2021 г. (16 учебни седмици)
за VII – XI клас — 30.06.2021 г. (18 учебни седмици)

Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка) — 14.07.2021 г.

Официални празници:

22 септември 2019 г. — Ден на независимостта на България 

3 март 2020 г. — Национален празник на Република България

24 май 2020 г. — Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

1 май 2020 г. — Ден на труда и международната работническа солидарност

6 май 2020 г. — Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия