Неучебно време

2022-2023 учебна година

Начало и край на ваканциите:

Eсенна — 29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.

Коледна — 24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. / 3, 4 и 5 януари 2023 г. – неучебни дни с Решение на ПС

Междусрочна — 01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл.

Пролетна — 08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. (I – ХІ клас) / 12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. (ХІІ клас)

Неучебни дни:

19 май 2023 г. /петък/ — Държавен зрелостен изпит по Български език и литература 

23 май 2023 г. /вторник/ — Държавен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация – писмен

25 май 2023 г. /четвъртък/ — неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

13 юни 2023 г. /вторник/— изпит по Български език и литература от националното външно оценяване в края на VII и на X клас

16 юни 2023 г. /петък/ — изпит по Математика от националното външно оценяване в края на VII и на X клас

Начало на втория учебен срок: 

6 февруари 2023 г.

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК: 

за XII клас — 16 май 2023 г. (13 учебни седмици)
за I – III клас — 31 май 2023 г. (14 учебни седмици)
за IV – VI клас — 15 юни 2023 г. (16 учебни седмици)
за VII – XI клас — 30 юни 2023 г. (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за художествено-творческа производствена практика в периода 1 юли – 31 август 2023 г.)

Официални празници:

22 септември 2022 г. /четвъртък/ — Ден на независимостта на България 

1 ноември 2022 г. /вторник/ — Ден на народните будители – неприсъствен ден за всички учебни заведения

3 март 2023 г. /петък/ — Национален празник на Република България

1 май 2023 г. /понеделник/ — Ден на труда и международната работническа солидарност

6 май 2023 г. /събота/ — Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия

8 май 2023 г. /понеделник/ — за Гергьовден

24 май 2023 г. /сряда/ — Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост