Неучебно време

Начало и край на ваканциите:

Eсенна — 01 – 03.11.2019 г. вкл.

Коледна — 21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл.

Междусрочна — 05.02.2020 г.

Пролетна — 11.04. – 20.04.2020 г. вкл. (I – ХІ клас) / 16. – 20.04.2020 г. (ХІІ клас)

Неучебни дни:

20.05.2020 г. — Държавен зрелостен изпит по Български език и литература 

22.05.2020 г. — Втори държавен зрелостен изпит 

09.06.2020 г. — НВО по Български език и литература в края на VII и на Х клас

11.06.2020 г. — НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок: 

06.02.2020 г.  

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК: 

за XII клас — 14.05.2020 г. (13 учебни седмици)
за I – III клас — 29.05.2020 г. (14 учебни седмици)
за IV – VI клас — 16.06.2020 г. (16 учебни седмици)
за VII – XI клас — 30.06.2020 г. (18 учебни седмици)

Държавен изпит по теория на професията (писмен)

  • 11.09.2019 г.

Официални празници:

22 септември 2019 г. — Ден на независимостта на България 

3 март 2020 г. — Национален празник на Република България

24 май 2020 г. — Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

1 май 2020 г. — Ден на труда и международната работническа солидарност

6 май 2020 г. — Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия