Неучебно време

2021-2022 учебна година

Начало и край на ваканциите:

Eсенна — 30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.

Коледна — 24.12.2021 г. – 05.01.2022 г. вкл.

Междусрочна — 01.02.2022 г.

Пролетна — 01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. (I – ХІ клас) / 07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. (ХІІ клас)

Неучебни дни:

18.05.2022 г. — Държавен зрелостен изпит по Български език и литература 

20.05.2022 г. — Държавен изпит за професионална квалификация – писмен

25.05.2022 г. – неучебен ден за учениците, но присъствен за учителите и служителите

Начало на втория учебен срок: 

02.02.2022 г.

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК: 

за XII клас — 12.05.2022 г. (13 учебни седмици)
за I – III клас — 31.05.2022 г. (14 учебни седмици)
за IV – VI клас — 15.06.2022 г. (16 учебни седмици)
за VII – XI клас — 30.06.2022 г. (18 учебни седмици)

Художествено-творческа производствена практика

ХІІ клас – 26 април – 12 май 2022 г.

Х и ХІ клас – 01 юли – 15 юли 2022 г.

Официални празници:

22 септември 2021 г. — Ден на независимостта на България 

3 март 2022 г. — Национален празник на Република България

24 май 2022 г. — Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

1 май 2022 г. — Ден на труда и международната работническа солидарност

6 май 2022 г. — Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия