Награди на преподаватели от Национален конкурс „Орфеево изворче“, 2018


XVIII Национален детски фолклорен конкурс „Орфеево изворче“, организиран от Национален музикално-фолклорен съюз „Орфеево изворче“, 23 – 25 март 2018 година, Стара Загора

Награда за принос в съхранението и популяризирането на българския фолклор и Награда за отлична педагогическа дейност — проф. Светла Калудова-Станилова

Награда за принос в съхранението и популяризирането на българския фолклор — Гергана Таскова

Награда за принос в съхранението и популяризирането на българския фолклор — Севджан Емурла

Advertisements

Награди от Национален конкурс „Орфеево изворче“, 2018


XVIII Национален детски фолклорен конкурс „Орфеево изворче“, организиран от Национален музикално-фолклорен съюз „Орфеево изворче“, 23 – 25 март 2018 година, Стара Загора

Първа награда (Раздел „Ансамбли и хорове“, IV възр. група – от 14 до 17 год.) — Народен хор на НУМТИ „Добрин Петков“, диригент Явор Тасков

Първа награда (Раздел „Камерни формации“, III възр. група – от 11 до 13 год.) — Кристина Белева и Мария Паскалева, от класа на проф. Светла Калудова-Станилова

Първа награда (Раздел „Народно пеене – Индивидуални изпълнители“, III възр. група) — Кристина Белева, от класа на проф. Светла Калудова-Станилова

Първа награда (Раздел „Народно пеене – Индивидуални изпълнители“, III възр. група) — Евелина Пиларска, от класа на Гергана Таскова

Първа награда (Раздел „Народно пеене – Индивидуални изпълнители“, III възр. група) — Дияна Гатева, от класа на Севджан Емурла

Втора награда (Раздел „Камерни формации“, IV възр. група – от 14 до 17 год.) — Ивана Погосян и Женя Арабаджиева, от класа на проф. Светла Калудова-Станилова

Втора награда (Раздел „Камерни формации“, IV възр. група) — Атанаска Тонева и Борислав Тонев, от класа на Гергана Таскова

Втора награда (Раздел „Народно пеене – Индивидуални изпълнители“, III възр. група) — Мария Паскалева, от класа на проф. Светла Калудова-Станилова

Втора награда (Раздел „Народно пеене – Индивидуални изпълнители“, III възр. група) — Мария Хубенова, от класа на Гергана Таскова

Втора награда (Раздел „Народно пеене – Индивидуални изпълнители“, III възр. група) — Никол Ганчева, от класа на Севджан Емурла

Трета награда и Едногодишна стипендия от Министерството на културата (Раздел „Народно пеене – Индивидуални изпълнители“, IV възр. група) — Ивана Погосян, от класа на проф. Светла Калудова-Станилова

Награда за отлично представяне (Раздел „Народно пеене – Индивидуални изпълнители“, IV възр. група) — Женя Арабаджиева, от класа на проф. Светла Калудова-Станилова

Награда за отлично представяне (Раздел „Народно пеене – Индивидуални изпълнители“, IV възр. група) — Мария Бакова, от класа на Гергана Таскова

Награда за отлично представяне (Раздел „Народно пеене – Индивидуални изпълнители“, IV възр. група) — Антония Макавеева, от класа на Гергана Таскова

Награда за отлично представяне (Раздел „Народно пеене – Индивидуални изпълнители“, IV възр. група) — Георги Петров, от класа на Гергана Таскова

Награда за отлично представяне (Раздел „Народно пеене – Индивидуални изпълнители“, IV възр. група) — Зорница Добрева, от класа на Гергана Таскова

Награда за отлично представяне (Раздел „Народно пеене – Индивидуални изпълнители“, IV възр. група) — Сашка Димова, от класа на Севджан Емурла

Награда за отлично представяне (Раздел „Народно пеене – Индивидуални изпълнители“, III възр. група) — Ивиана Бързакова

Награда за отлично представяне (Раздел „Народно пеене – Индивидуални изпълнители“, III възр. група) — Камелия Балабосова, от класа на Севджан Емурла

 

 

Награда от Национално състезание за млади изпълнители на българска музика, Бургас, 2018


Национално състезание за млади изпълнители на българска музика, организирано от Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас и УН „Родни звуци”, 20 – 24 март 2018 г., Бургас

Трета награда (Специалност Пиано, I възр. група – от 7 до 11 год.) — Наталия Грозева, от класа на Людмила Назаренко