Образователни и учебни електронни издания

На посочените по-долу Интернет адреси можете да намерите полезна за вас информация в електронен вариант — учебници, енциклопедии, справочна литература, речници и други.

http://www1.znam.bg/zmonres/edu/

http://www1.znam.bg/com/action/goToHomePage