Обществени поръчки

административни_сведения

деклaрация_по_чл.47_ал.5_ЗОП

Декларация извършен оглед

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47-ал.2 ЗОП

Декларация по чл.50 от ЗОП

Декларация по чл.51,ал.1, т.1 списък_на_договорите

Декларация по чл.51-списък на техника и лица

декларация_по_чл.47_ал1_т.1_ЗОП

Договор почистване – образец-10-2013

оферта

ценово_предложение

УКАЗАНИЯ

Advertisements