Обществен съвет

Председател: Катина Бончева – родител

Членове:

Румен Джуров – представител на финансиращия орган, Министерство на културата

доц. Нина Найденова – представител на работодателите, Държавна опера – Пловдив

Соня Пенчева – родител

Любина Карамитева – родител

Резервни членове:

Ралица Базайтова – Министерство на културата

Диан Чобанов – Държавна опера – Пловдив

Ангел Ангелов – родител, първа резерва

Лидия Чиколова – родител, втора резерва

Елеонора Урбалова – родител, трета резерва

Представители с право на съвещателен глас:

Ивелина Маринова – председател на Училищно настоятелство „Добрин Петков“

 

Advertisements