Обществен съвет

Председател

Катина Бончева – родител

Членове

Румен Джуров – представител на финансиращия орган, Министерство на културата

доц. Нина Найденова – представител на работодателите, Държавна опера – Пловдив

Мария Горанова – родител

Мария Бикова – родител

Резервни членове

Ралица Базайтова – Министерство на културата

Диан Чобанов – Държавна опера – Пловдив

Димитър Стоев – родител (1-ва резерва)

Антония Ватева – родител (2-ра резерва)

Виолина Йорданова – родител (3-та резерва)

Представители с право на съвещателен глас

Ивелина Маринова – председател на Училищно настоятелство „Добрин Петков“

Георги Грозев – председател на Ученически съвет

 

Реклами