Обществен съвет

ПредседателМария Горанова – родител

Секретар: Катина Бончева – родител

Членове:

  • Румен Джуров – представител на финансиращия орган, Министерство на културата
  • доц. Нина Найденова – представител на работодателите, Държавна опера – Пловдив
  • Мария Бикова – родител

Резервни членове:

  • Ралица Базайтова – Министерство на културата
  • Диан Чобанов – Държавна опера – Пловдив
  • Димитър Стоев – родител (1-ва резерва)
  • Антония Ватева – родител (2-ра резерва)
  • Виолина Йорданова – родител (3-та резерва)

Представители с право на съвещателен глас:

  • Ивелина Маринова – председател на Училищно настоятелство „Добрин Петков“
  • Георги Грозев – председател на Ученически съвет