„Общообразователни дисциплини, начално и предучилищно образование“

Светла Данаилова — заместник-директор „Учебна дейност“ — паралелков цикъл

ГРУПИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

Група „Общообразователни дисциплини” 

 • Диана Калъчева — отговорник група, биология
 • Ваньо Тишев — български език и литература
 • Мария Проданова — български език и литература; І-ва професионална квалификационна степен
 • Андреана Паунова — английски език
 • Теодора Вълчева — английски език
 • Лили Мирославова — немски език, български език и литература
 • Николай Господинов — немски език
 • инж. Красимира Тенчева — информатика и информационни технологии
 • Светла Данаилова — физика и астрономия, математика; ІV-та професиона квалификационна степен по физика; V-та професионална квалификационна степен по математика
 • Валентина Лозенова — математика
 • Кристина Шишкова — математика
 • Росинка Любомирова — химия 
 • Атанас Андонов — история, БДП
 • Надежда Янковска — география и история 
 • Йордан Бончев — философски цикъл, педагогически съветник
 • Станислава Малчева — история на изкуството, изобразително изкуство, технологии и предприемачество 
 • Тодор Димитров — физическа култура и спорт
 • Ивелина Червенкова — физическа култура и спорт, ЦДО

Група „Начално образование”

 • Милена Кабаджова — отговорник група
 • Юлияна Бенчева
 • Златка Петкова
 • Зорница Венкова
 • Елена Янкова
 • Анна Влаева 
 • Марияна Неделчева
 • Иванка Паскова
 • Снежка Йорданова 
 • Валя Николова
 • Красимира Петрова

Група „Класни ръководители” за учебната 2019-2020 година

 • Ваньо Тишев — отговорник група
 • Зорница Венкова — 1-а клас
 • Марияна Неделчева — 1-б клас
 • Юлияна Бенчева — 2-а клас
 • Иванка Паскова — 2-б клас
 • Златка Петкова — 3-а клас
 • Милена Кабаджова — 3-б клас
 • Елена Янкова — 4-а клас
 • Анна Влаева — 4-б клас
 • Лили Мирославова — 5-а клас
 • Теодора Вълчева — 5-б клас
 • Ивелина Червенкова — 6-а клас
 • Станислава Малчева — 6-б клас
 • Кристина Шишкова — 7-а клас
 • Диана Калъчева — 7-б клас
 • Надежда Янковска — 8-а клас
 • Николета Енева — 8-б клас
 • Екатерина Георгиева — 9 клас
 • Николай Господинов — 10 клас
 • Ваньо Тишев — 11 клас
 • Атанас Андонов — 12 клас