„Общообразователни дисциплини, начално и предучилищно образование“

Заместник-директор „Учебна дейност“: Емил Татарски

ГРУПИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

Група „Общообразователни дисциплини” 

 • Божана Михайлова — отговорник група, български език и литература
 • Ваньо Тишев — български език и литература
 • Мария Проданова — български език и литература; І-ва професионална квалификационна степен
 • Андреана Паунова — английски език
 • Теодора Вълчева — английски език
 • Лили Мирославова — немски език, ЦДО
 • Емил Татарски — информатика
 • инж. Красимира Тенчева — информационни технологии
 • Светла Данаилова — физика и математика
 • Юлия Петрова — математика
 • Росинка Любомирова — биология 
 • Йорданка Полянова — химия, ЦДО
 • Атанас Андонов — история, БДП
 • Найден Атанасов — география
 • Йордан Бончев — философски цикъл, педагогически съветник
 • Станислава Малчева — история на изкуството, изобразително изкуство
 • Тодор Димитров — физическа култура и спорт
 • Ивелина Червенкова — физическа култура и спорт, ЦДО

Група „Предучилищно образование“

 • Неда Чибукчиева — отговорник група
 • Милена Рангова

Група „Начално образование”

 • Зорница Венкова — отговорник група
 • Златка Петкова
 • Милена Кабаджова
 • Елена Янкова
 • Анна Влаева 
 • Марияна Неделчева
 • Юлияна Бенчева
 • Емилия Боевска
 • Петя Недялкова — ЦДО

Група „Класни ръководители” за учебната 2017-2018 година

 • Ваньо Тишев — отговорник група
 • Неда Чибукчиева — предучилищен клас – а
 • Милена Рангова — предучилищен клас – б
 • Златка Петкова — 1-а клас
 • Милена Кабаджова — 1-б клас
 • Елена Янкова — 2-а клас
 • Анна Влаева — 2-б клас
 • Зорница Венкова — 3-а клас
 • Марияна Неделчева — 3-б клас
 • Юлияна Бенчева — 4-а клас
 • Емилия Боевска — 4-б клас
 • Юлия Петрова — 5-а клас
 • Росинка Любомирова — 5-б клас
 • Теодора Вълчева — 6-а клас
 • Николета Енева — 6-б клас
 • Eкатерина Георгиева — 7 клас
 • Светла Данаилова — 8 клас
 • Ваньо Тишев — 9 клас
 • Атанас Андонов — 10 клас
 • Красимира Тенчева — 11-а клас
 • Божана Михайлова — 11-б клас
 • Йорданка Полянова — 12-а клас
 • Цветанка Семерджиева — 12-б клас

 

Advertisements