„Общообразователни дисциплини и Начално образование“

Светла Данаилова — заместник-директор „Учебна дейност“ — паралелков цикъл

ГРУПИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

Група „Общообразователни дисциплини” 

 • Надежда Янковска — отговорник група, география
 • Ваньо Тишев — български език и литература
 • Лили Мирославова — български език и литература
 • Габриела Иванова — български език и литература
 • Андреана Паунова — английски език
 • Теодора Вълчева — английски език
 • Николай Господинов — немски език
 • инж. Красимира Тенчева — информатика и информационни технологии
 • Светла Данаилова — физика и математика; ІV-та професиона квалификационна степен по физика; V-та професионална квалификационна степен по математика
 • Валентина Лозенова — математика и физика
 • Кристина Шишкова — математика
 • Диана Калъчева — биология
 • Йорданка Полянова — химия 
 • Атанас Андонов — история
 • Павел Найденов история
 • Йордан Бончев — философски цикъл, педагогически съветник
 • Станислава Малчева — история на изкуството, изобразително изкуство, технологии и предприемачество 
 • Тодор Димитров — физическа култура и спорт
 • Ивелина Червенкова — физическа култура и спорт
 • Йордан Трендафилов — физическа култура и спорт
 • Деян Бакърджиев — физическа култура и спорт

Група „Начално образование”

 • Елена Янкова — отговорник група
 • Анна Влаева
 • Зорница Венкова
 • Марияна Неделчева
 • Златка Петкова
 • Милена Кабаджова
 • Юлияна Бенчева
 • Иванка Паскова
 • Ива Вълчанова
 • Стела Кантарева (занималня)
 • Дона Овчарова (занималня)
 • Красимира Петрова (занималня)

Група „Класни ръководители” за учебната 2020-2021 година

 • Ваньо Тишев — отговорник група
 • Златка Петкова — 1-а клас
 • Милена Кабаджова — 1-б клас
 • Елена Янкова — 2-а клас
 • Ана Влаева — 2-б клас
 • Зорница Венкова — 3-а клас
 • Марияна Неделчева — 3-б клас
 • Юлияна Бенчева — 4-а клас
 • Иванка Паскова — 4-б клас
 • Ивелина Червенкова — 5-а клас
 • Станислава Малчева — 5-б клас
 • Красимира Тенчева — 6-а клас
 • Габриела Иванова — 6-б клас
 • Лили Мирославова — 7-а клас
 • Теодора Вълчева — 7-б клас
 • Ваньо Тишев 8 клас
 • Кристина Шишкова — 9-а клас
 • Диана Калъчева — 9-б клас
 • Надежда Янковска — 10-а клас
 • Николета Енева — 10-б клас
 • Екатерина Георгиева — 11 клас
 • Николай Господинов — 12 клас