„Общообразователни дисциплини и Начално образование“

Светла Данаилова — заместник-директор „Учебна дейност“ — паралелков цикъл

ГРУПИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

Група „Общообразователни дисциплини” 

 • Ваньо Тишев — Отговорник група; български език и литература
 • Лили Мирославова — български език и литература
 • Андреана Паунова — английски език
 • Теодора Вълчева — английски език
 • Николай Господинов — немски език
 • инж. Красимира Тенчева — информатика и информационни технологии
 • Светла Данаилова — физика и математика; ІV-та професиона квалификационна степен по физика; V-та професионална квалификационна степен по математика
 • Валентина Лозенова — математика и физика
 • Кристина Шишкова — математика
 • Диана Калъчева — биология
 • Йорданка Полянова — химия 
 • Атанас Андонов — история
 • Павел Найденов история и география
 • Йордан Бончев — философски цикъл, педагогически съветник
 • Станислава Малчева — изобразително изкуство, технологии и предприемачество 
 • Тодор Димитров — физическа култура и спорт
 • Йордан Трендафилов — физическа култура и спорт
 • Деян Бакърджиев — физическа култура и спорт

Група „Начално образование”

 • Елена Янкова — Отговорник група; 3а клас
 • Анна Влаева – 3б клас
 • Зорница Венкова – 4а клас
 • Марияна Неделчева – 4б клас; занималня
 • Златка Петкова – 2а клас
 • Милена Кабаджова – 2б клас; занималня
 • Юлияна Бенчева – 1а клас; занималня
 • Иванка Паскова – 1б клас
 • Ива Вълчанова – занималня 1б клас
 • Стела Кантарева – занималня 2а клас
 • Дона Овчарова – занималня 3а клас
 • Красимира Петрова – занималня 4а клас
 • Деян Бакърджиев – занималня 4б клас

Група „Класни ръководители” за учебната 2022-2023 година

 • Диана Калъчева — Отговорник група; 10б клас
 • Юлиана Бенчева — 1а клас
 • Иванка Паскова — 1б клас
 • Златка Петкова — 2а клас
 • Милена Кабаджова — 2б клас
 • Елена Янкова — 3а клас
 • Анна Влаева — 3б клас
 • Зорница Венкова — 4а клас
 • Марияна Неделчева — 4б клас
 • Лили Мирославова — 5а клас
 • Теодора Вълчева — 5б клас
 • Деян Бакърджиев — 6а клас
 • Станислава Малчева — 6б клас
 • Красимира Тенчева — 7а клас
 • Йорданка Полянова — 7б клас
 • Таня Найденова 8а клас
 • Павел Найденов 8б клас
 • Ваньо Тишев — 9 клас
 • Кристина Шишкова — 10а клас
 • Диана Калъчева — 10б клас
 • Йордан Трендафилов — 11а клас
 • Анастасия Баткова — 11б клас
 • Екатерина Георгиева — 12 клас