Осми клас

Учебно-изпитни програми за учебната 2022-2023 година

График на дейностите по приемане на ученици в НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив
за учебната 2022-2023 г.

Заявление за приемане и преместване на деца и ученици до 7 клас