Педагогически съвет

Педагогическият съвет на НУМТИ „Добрин Петков“ включва: директор, заместник-директори, педагогически съветник и всички преподаватели в училището на трудов договор.

възпитаник на училището

 • Нели Попова-Коева* – директор
 • Емил Татарски – заместник-директор
 • д-р Поля Паунова-Тошева* – заместник-директор
 • Юлия Марковска* – заместник-директор

 • Албена Казанджиева*
 • Александър Колев
 • Андреана Паунова
 • Анелия Сталева* 
 • Анет Артинян*
 • Ани Кеседжян*
 • Анна Влаева
 • Антоанета Генова*
 • Антоанета Ковачева*
 • Антония Мирчева*
 • Атанас Андонов
 • Божана Михайлова
 • Боримира Стоянова*
 • Валентина Пенчева*
 • Валентина Тенчева*
 • Ваньо Тишев
 • Велко Георгиев*
 • Весела Танева
 • Виделина Мирчева*
 • Виолета Стоянова
 • Владимир Стефанов*
 • Галина Гешева
 • Георги Гаджев*
 • д-р Гергана Таскова
 • Детелина Маринкева*
 • Диана Славова*
 • Димитър Пенчев*
 • Евгения Ночева*
 • Евелина Василева*
 • Екатерина Георгиева*
 • Елена Велчева*
 • Елена Кучкова*
 • Елена Тасева*
 • Елена Янкова
 • Здравка Андреева*
 • Здравка Колева*
 • д-р Злателина Коларова*
 • Златка Петкова
 • Зорница Венкова
 • д-р Ивайло Василев*
 • Ивелина Червенкова
 • Илияна Николова*
 • Ирен Капеловска*
 • Йордан Бончев 
 • Йорданка Иванова*
 • Катя Каранова*
 • Костадин Динков
 • Красимира Тенчева
 • Лили Мирославова
 • Лилия Ковачева-Топорчева*
 • Людмила Назаренко*
 • Маргарита Демирджиян*
 • Мария Дулева*
 • Мария Заваринова*
 • Мария Проданова
 • Марияна Колева*
 • Марияна Неделчева
 • Матеуш Тенев
 • д-р Милена Вълчева
 • Милена Кабаджова
 • Милена Рангова
 • Найден Атанасов
 • Неда Чибукчиева
 • Николета Енева*
 • Николета Маринова
 • Нина Сталева*
 • Павел Генов*
 • Пенчо Пенчев* (ударни инструменти)
 • Пенчо Пенчев* (тромпет)
 • Петя Иванова*
 • Петя Недялкова
 • доц. д-р Пламен Първанов
 • Радослава Кръстева*
 • Росинка Любомирова
 • Светла Данаилова
 • проф. д-р Светла Станилова*
 • Светлана Косева*
 • Севджан Емурла
 • Смиляна Зафирова*
 • Снежана Георгиева
 • Снежана Спилкова
 • Станислава Малчева
 • Стойка Станева*
 • Таня Стоименова*
 • Теодора Вълчева 
 • Теодора Сталева
 • Тодор Димитров
 • проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак*
 • Цветанка Семерджиева*
 • д-р Цветелина Борисова*
 • Юлия Петрова 
 • Юлияна Бенчева

 

Advertisements