Педагогически съвет

Педагогическият съвет на НУМТИ „Добрин Петков“ включва: директор, заместник-директори, педагогически съветник и всички преподаватели в училището на трудов договор.

*възпитаник на училището

 • Нели Попова-Коева – директор
 • Емил Татарски – заместник-директор
 • д-р Поля Паунова-Тошева – заместник-директор
 • Юлия Марковска – заместник-директор

 • Албена Казанджиева
 • Александър Колев
 • Андреана Паунова
 • Анелия Сталева 
 • Анет Артинян
 • Ани Кеседжян
 • Анна Влаева
 • Антоанета Генова
 • Антоанета Ковачева
 • Антония Мирчева
 • Атанас Андонов
 • Атанас Василев
 • Божана Михайлова
 • Боримира Стоянова
 • Валентина Пенчева
 • Валентина Тенчева
 • Ваньо Тишев
 • Велко Георгиев
 • Весела Танева
 • Виделина Мирчева
 • Виолета Стоянова
 • Владимир Стефанов
 • Галина Гешева
 • Георги Гаджев
 • Гергана Таскова
 • Детелина Маринкева
 • Диана Славова
 • Димитър Пенчев
 • Евгения Ночева
 • Евелина Василева
 • Екатерина Георгиева
 • Елена Велчева
 • Елена Тасева
 • Елена Янкова
 • Емилия Боевска
 • Здравка Андреева
 • Здравка Колева
 • д-р Злателина Коларова
 • Златка Петкова
 • Зорница Венкова
 • д-р Ивайло Василев
 • Ивелина Червенкова
 • Илиян Илиев
 • Илияна Николова
 • Ирен Капеловска
 • Йордан Бончев
 • Йорданка Иванова
 • Йорданка Полянова
 • Катя Каранова
 • Костадин Динков
 • Красимира Тенчева
 • Лили Мирославова
 • Лилия Ковачева-Топорчева
 • Людмила Назаренко
 • Маргарита Демирджиян
 • Мария Дулева
 • Мария Заваринова
 • Мария Пачаджян
 • Мария Проданова
 • Марияна Неделчева
 • Марияна Колева
 • Матеуш Тенев
 • Милена Кабаджова
 • д-р Милена Вълчева
 • Милена Рангова
 • Найден Атанасов
 • Неда Чибукчиева
 • Николета Енева
 • Нина Сталева
 • Павел Генов
 • Пенчо Пенчев (ударни инструменти)
 • Пенчо Пенчев (тромпет)
 • Петя Иванова
 • Петя Недялкова
 • доц. д-р Пламен Първанов
 • Радослава Кръстева
 • Росинка Любомирова
 • Светла Данаилова
 • проф. д-р Светла Станилова
 • Светлана Косева
 • Севджан Емурла
 • Смиляна Зафирова
 • Снежана Георгиева
 • Станислава Малчева
 • Стойка Станева
 • Таня Стоименова
 • Теодора Вълчева 
 • Теодора Сталева
 • Тодор Димитров
 • проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак
 • Цветанка Семерджиева
 • Цветелина Борисова
 • Юлия Петрова 
 • Юлияна Бенчева

 

Advertisements