Пети клас

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА — НАРЕДБА № 2 /12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

Държавен план-прием – 38 места


Специалности: пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, арфа, класическа китара, флейта, обой, кларинет, фагот, валдхорна, тромпет, цугтромбон, ударни инструменти, акордеон, народно пеене

Документи за прием

 1. Заявление по образец (дава се от училището)
 2. Копие на Акт за раждане
 3. Копие на Свидетелство за завършен ІV клас в годината на кандидатстване
 4. Медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съответната специалност, издадено от личния лекар; решение на ТЕЛК, ако има

При подаване на документите кандидатът представя задължително за сверяване оригинала на документа.

Срок за подаване на документите: 1 – 7 юни 2017 г. в стая № 214 от 9:00 до 17:00 часа

Безплатни консултации: 

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ — 12 и 13 юни 2017 г. Резултатите се обявяват след приключване на изпита

 • за специалностите: пиано, цигулка, виола, виолончело, флейта, ударни инструменти, класическа китара, акордеон и народно пеене – 2 изипита: по специалността и по солфеж.
 • за специалностите: арфа, контрабас, обой, кларинет, фагот, валдхорна и цугтромбон – 1 изпит – само по солфеж.

ГРАФИК на приемните изпити ПО СПЕЦИАЛНОСТИ

ГРАФИК за явяване на приемен изпит — ПО ВХОДЯЩ НОМЕР

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЕМНИЯ ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЕМНИЯ ИЗПИТ ПО СОЛФЕЖ

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ І-во класиране

Обявяване списъците с приетите ученици:15 юни 2017 г.

Записване на приетите ученици: 15 – 21 юни 2017 г.

Обявяване второ класиране, ако има незаписали се: 23 юни 2017 г.

Записване от второ класиране26 – 28 юни 2017 г.

НЯМА ПРИЕМ ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018

Документи за записване:

 1. Именник (дава се от училището)
 2. Удостоверение за преместване от идващото учебно заведение
 3. Копие на имунизациите от Здравната книжка на ученика
 4. Снимки 2 бр. паспортен формат

За допълнителна информация: тел. 032/62 49 22 — канцелария


Приемни изпити. Изисквания:

1. Изпит по специалността

Кандидатите задължително изпълняват материала по музикален инструмент и пеене наизуст, с изключение на кандидатите по специалност ударни инструменти, които могат да ползват нотен текст за мембранните инструменти. В случаите, когато е необходим корепетитор, той се осигурява от съответното училище. Използването на друг музикален съпровод не се допуска.

Пиано: един етюд измежду: Черни, оп. 849 или от други автори с подобна трудност; Бах – полифонична пиеса; класическа сонатина І част; пиеса по избор.

Цигулка: една гама по избор с тризвучия и септакорди в две или три октави, един етюд от трудността на Мацас, оп. 36, І и ІІ тетрадка; Донт, оп.37; Кайзер, ІІІ тетрадка; Ел.Генева – ІІ, ІІІ, ІV, V позиции и тяхното свързване и др.; І или ІІ и ІІІ част от концерт или концертино от трудността на Ридинг, оп. 21, 24, 25; Комаровски ла мажор, ми минор, Хубер, Аколай – ла минор; Вивалди – ла минор, сол мажор и др.; една пиеса от трудността на тези в сборниците Малкият цигулар ІІІ, ІV и ІVа свитък, Христоматия за ІІІ и ІV клас, Юношески албум; Юны скрипач – ІІ и ІІІ свитък, Барток – За децата и др.

Виола: гама фа или сол мажор в две октави, мажорно и минорно тризвучие; един етюд от трудността на Сит и Волфарт; една част от концертино – О.Ридинг оп.36, Ф.Кюхлер – оп.12 сол мажор или други от същата трудност; една пиеса по избор от трудността на Кабалевски – Галоп, Щрайхарт – Малък валс и др.

Кандидатите за специалността виола могат да се явят на изпит с цигулка, като изпълнят програмата за приемен изпит по цигулка.

Виолончело: една гама в две или три октави  – до,  сол, ре, с Т5 и D7; един етюд от Христоматия за 2, 3 и 4 клас за ДМШ или Дотцауер – 1-ва тетрадка; две пиеси по избор на кандидата от Христоматия за 2, 3 и 4 клас.

Контрабас и арфа: изпит само по солфеж

ФлейтаГама по избор, един етюд и пиеса.

Обой, кларинет, фагот, валдхорна, тромпет, цугтромбонизпит само по солфеж

Ударни инструменти: кандидатите полагат изпит по ксилофон и малък барабан: гама по избор; пиеса за ксилофон с акомпанимент на пиано от Д.Палиев, Моцарт, Л.Делиб и др.; два етюда за малък барабан – единият в неравноделен размер от Д.Палиев.

Акордеон: една гама в две октави в право движение с къси и дълги арпежи в основен вид; етюд по избор; една пиеса от български автор или в народен дух /може хоро в неравноделен размер/.

Класическа китара: една гама до два знака, един етюд от Карули, Каркаси и др.; две леки пиеси по избор на кандидата от Сор, Карули, Каркаси. Изискванията по солфеж са същите като за специалността арфа.

Народно пеене: изпълнение на три хороводни песни в различни размери по избор на кандидата.


2. Изпит по солфеж

За специалностите пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, арфа, класическа китара, флейта, обой, кларинет, фагот, валдхорна, тромпет, цугтромбон, ударни инструменти, акордеон: 

 • Изпяване и транспониране на заучена песен по зададен Т5, Т6, Т6/4
 • Подражателно възпроизвеждане на едногласни фрази, хармонични интервали и акорди – диатоника и хроматика
 • Отгатване с тонови имена на единични тонове, фрази, хармонични интервали в до мажол и ла минор, натурален, хармоничен и мелодичен вид
 • Транспониране на мелодчна фраза с тонови имена в еднозначни тоналности – мажор и минор
 • Четене на ноти на басов ключ – само за специалността арфа

За специалност народно пеене:

 • Изпяване и транспониране на песен по зададен тон
 • възпроизвеждане с глас на кратки мелодични фрази, интервали и тризвучия
 • подражателно възпроизвеждане на ритъм
 • отгатване на тонове в до мажор и четене на ноти на виолинов „сол“ ключ


Advertisements