Пети клас

Учебно-изпитни програми за учебната 2021-2022 година — Приложение съгласно заповед № РД09-33/15.01.2022 г. към чл. 8, ал. 1 от Наредба № 2 от 12.08. 2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

ГРАФИК на дейностите по приемане на ученици в НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив за учебната 2021-2022 г.

СПИСЪК ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ за V клас за учебната 2021-2022 година

ПРИЕТИ ВТОРО КЛАСИРАНЕ за V клас за учебната 2021-2022 година