Пети клас

Съобщение: Второ класиране ще бъде обявено след приключване на приемната сесия.


СПИСЪК на класираните и приети ученици в V-ти клас – I-во класиране за учебната 2020-2021 година


Учебно-изпитни програми за учебната 2020-2021 година — Приложение съгласно заповед № РД09-44/22.01.2019 г. към чл. 8, ал. 1 от Наредба № 2 от 12.08. 2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

График на дейностите по приемане на ученици в НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив за учебната 2020-2021 г.

Заповед на Министъра на културата за утвърждаване на държавния план-прием за училищата по изкуствата и културата за учебната 2020-2021 година

Приложение към Заповедта на Министъра на културата за държавния план-прием за учебната 2020-2021 година

НУМТИ „Добрин Петков“ – Примерно разпределение по специалности – прием за учебната 2020-2021 година