Представителни състави

Симфоничен оркестър

Струнен оркестър

Духов оркестър

Детски струнен оркестър

Балетен ансамбъл

Китарен ансамбъл „CHITARRA CAMERATA“

Ансамбъл ударни инструменти „ПРЕСТО“

Хорови състави

Франк Мартен Плейърс

Реклами