Детски оркестър

Диригент Евгения Ночева

Оркестърът е сформиран от ученици инструменталисти от прогимназиален курс. Репертоар: произведения от творчеството на Й. С.  Бах,  Ж.Ф. Рамо, Л. Моцарт, Й. Хайдн, Фр. Госек и други.