За нас

Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” – Пловдив е една от основните образователни институции в сферата на българското музикално изкуство, под прякото управление на Министерство на културата на Република България. Училището е носител на почетната степен „колективен член“ на Българската академия на науките и изкуствата.

Сградата на НУМТИ „Добрин Петков” се намира в центъра на Пловдив. Материалната база на училището разполага със зала Аула за концертни и балетни изяви, камерни зали за солови и ансамблови концерти, богата библиотека с нотна и специализирана музикална литература, компютърна зала, мултимедийна зала, оборудван с аудио и видео система кабинет по история на музиката, оборудвани с мултимедия учебни стаи за учениците от Начален курс.

За презентацията е нужен JavaScript.

Музикален дом „Нена Михлюзова“ (ул. „Велико Търново“ 16): Нена Михлюзова (1902 – 1997) – Дългогодишен преподавател по пиано и история на музиката в Пловдивското музикално училище. Получила музикалното си образование в Дрезден, Германия, тя израства като ярък пловдивски творец от втората половина на ХХ век. Завещала на училището своята къща с желанието тя да се превърне в творчески дом на младите музиканти.

За презентацията е нужен JavaScript.

В НУМТИ „Добрин Петков“ се провежда цялостно общообразователно и музикално обучение от І до ХІІ клас със специални инструментални, балетни и вокални класове. 

Преподавателският състав е сформиран от висококвалифицирани и утвърдени педагози, част от които са носители на държавни и културни награди. 

Училището развива активна художественотворческа и общообразователна дейност – концерти, конкурси, майсторски класове, открити уроци, мултимедийни проекти, общообразователни и спортни състезания.

Възпитаниците на училището са лауреати и носители на стотици награди от престижни международни и всички национални музикални конкурси.