За нас

Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” – Пловдив е една от основните образователни институции в сферата на българското музикално изкуство, под прякото управление на Министерство на културата на Република България. Училището е носител на почетната степен „колективен член“ на Българската академия на науките и изкуствата.

Сградата на НУМТИ „Добрин Петков” се намира в центъра на Пловдив. Материалната база на училището разполага със зала Аула за концертни и балетни изяви, камерни зали за солови и ансамблови концерти, богата библиотека с нотна и специализирана музикална литература, компютърна зала, мултимедийна зала, оборудван с аудио и видео система кабинет по история на музиката, оборудвани с мултимедия учебни стаи за учениците от Начален курс.

Музикален дом „Нена Михлюзова“ (ул. „Велико Търново“ 16)

Нена Михлюзова (1902 – 1997) е дългогодишен преподавател по пиано и история на музиката в Пловдивското музикално училище. Получила музикалното си образование в Дрезден, Германия, тя израства като ярък пловдивски творец от втората половина на ХХ век. Завещала на училището своята къща с желанието тя да се превърне в творчески дом на младите музиканти.

В НУМТИ „Добрин Петков“ се провежда цялостно общообразователно и музикално обучение от І до ХІІ клас със специални инструментални, балетни и вокални класове. 

Преподавателският състав е сформиран от висококвалифицирани и утвърдени педагози, част от които са носители на държавни и културни награди. 

Училището развива активна художественотворческа и общообразователна дейност – концерти, конкурси, майсторски класове, открити уроци, мултимедийни проекти, общообразователни и спортни състезания.

Възпитаниците на училището са лауреати и носители на стотици награди от престижни международни и всички национални музикални конкурси.


Училището е основано като частно средно музикално училище със Заповед на Министерството на народното просвещение от 5 юни 1945 г.

Първата учебна година е открита на 24 септември 1945 г. със записани 30 редовни ученици, 50 извънредни ученици и 80 деца към сформираната детска музикална школа.

На 24 юли 1946 г. със Закон на Народното събрание (базиран на Указ № 128 на Регентите в България от 1.04.1946) училището се превръща в държавно.

През 1950 г. с Указ на Президиума на Народното събрание училището преминава на подчинение от Министерството на народната просвета към Комитета за наука, изкуство и култура – днес Министерство на културата.

През 1995 г. на заседание на Педагогическия съвет (от 31.01.1995) училището приема да носи името на големия български диригент Добрин Петков (1923 – 1987).

През 2004 г. със Заповед (№ РД 14-57/28.05.2004) на Министерството на образованието и науката институцията се превръща в Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” – Пловдив.

През 2019 г. НУМТИ „Добрин Петков” става първото училище в системата на училищата по изкуствата в България, удостоено с почетната степен „Колективен член” на Българската академия на науките и изкуствата (Диплом, изд. 14.12.2019).