Награди

Училището е носител на наградите:

Орден „Кирил и Методий“ ІІ-ра степен от Президиума на Народното събрание на Република България по случай 25 години от основаването на училището и за високи постижения в учебно-възпитателната работа; 1970 г. 


Почетен знак на град Пловдив“ І-ва степен от Община Пловдив за 50-годишния юбилей на училището; 1996 г. 


Награда „Пловдив“ от Община Пловдив за творчески постижения през 1996 година; 1997 г.


„Златна лира“ от Съюза на българските музикални и танцови дейци по случай 55 години от основаването на училището и за високи педагогически постижения; 2000 г.


Награда „Пловдив“ /в областта на музиката/ от Община Пловдив за изнесени концерти и получени награди от учениците на национални и международни конкурси през 2004 година; 2005 г. 


„Почетен плакет на Област Пловдив“  от Областния управител на Област Пловдив за принос на училището в развитието на музикалната култура и образование, откриването и насърчаването на млади дарования и по повод 60 години от основаването на училището; 2005 г.


Почетен знак „Златна книга” от Съвета на европейската научна и културна общност за принос в развитието на българската култура; 2010 г.


Почетна грамота и плакет от Министерството на културата на Република България за принос в развитието на българската култура и образование и по случай 65 години от основаването на училището; 2010 г.


Почетна грамота от Министерството на културата на Република България за принос в развитието на българската култура и образование и по случай 70 години от основаването на училището; 2015 г.


„Кристално огърлие“ на Съюза на българските музикални и танцови дейци за принос в развитието на българската култура и по случай 70 години от основаването на училището; 2015 г.


Почетна степен „Колективен член“ на Българската академия на науките и изкуствата, 2019


Почетен знак и звание лауреат на „Златно перо“ от агенция „Кантус фирмус“, галерия „Макта“ и Класик ФМ радио за принос в развитието на българската култура; 2021 г.