Подготвителна група

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА — НАРЕДБА № 2 /12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

Държавен план-прием за Подготвителна група – 24 места


Специалности: пиано, цигулка, виола, виолончело, класическа китара, ударни инструменти

Документи за прием

  • Заявление по образец (дава се от училището)
  • Копие на Акт за раждане – навършени минимум 5 години в деня на изпита
  • Служебна бележка, че кандидатът посещава учебна заведение
  • Медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съответната специалност, издадено от личния лекар; Решение от ТЕЛК, ако има

При подаване на документите кандидатът представя задължително за сверяване оригинала на документа. 

Срок за подаване на документите: 1 – 7 юни 2017 г. в стая № 214 от 9:00 до 17:00 часа в сградата на ул. „Иван Вазов“ 23

Безплатни консултации

Приемен изпит: 12 юни 2017 г.: РЕЗУЛТАТИ

Резултатите се обявяват след приключване на изпита.

Списък на ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ І-во класиране

Проверка на музикалните способности:

  • изпяване на заучена песен по зададен начален тон
  • подражателно възпроизвеждане на кратки мелодични фрази с текст
  • подражателно повторение със сричката „та” на метроритмично организирани фрази

Обявяване на списъците с приетите деца15 юни 2017 г.

Записване на новоприетите деца15 – 21 юни 2017 г.

Обявяване на второ класиране, ако има незаписали се: 23 юни 2017 г.

Записване от второ класиране: 26 – 28 юни 2017 г.

НЯМА ПРИЕМ ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018

Документи за записване:

  • Именник (дава се от училището)
  • Удостоверение от предходното учебно заведение
  • Копие на имунизациите от Здравната книжка на детето

За допълнителна информация: тел. 032/62 49 22 — канцелария

Advertisements