Предучилищна група

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА — НАРЕДБА № 2 /12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата


Специалности: пиано, цигулка/виола, виолончело, класическа китара, блокфлейта, ударни инструменти

Документи за прием

  • Заявление по образец (дава се от училището)
  • Копие на Акт за раждане – навършени минимум 5 години в деня на изпита
  • Служебна бележка, че кандидатът посещава учебна заведение
  • Медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съответната специалност, издадено от личния лекар
  • Квитанция за платена такса в касата на училището – 6 лв.

При подаване на документите кандидатът представя задължително за сверяване оригинала на документа. 

Срок за подаване на документите: …….

Безплатни консултации…….

Приемен изпит: …….

Проверка на музикалните способности:

  • изпяване на заучена песен по зададен начален тон
  • подражателно възпроизвеждане на кратки мелодични фрази с текст
  • подражателно повторение със сричката „та” на метроритмично организирани фрази

Резултати …..

Обявяване на списъците с приетите деца……..

Записване на новоприетите деца………

За допълнителна информация: тел. 032/62 49 22 — канцелария