Приемно време – учители

2018-2019 учебна година


Приемно време на преподавателите

Приемно време на класните ръководители (ІІ-ри час на класа)

График – консултации на ученици

Advertisements