Приемно време – учители

ГРАФИК  НА ПРИЕМНОТО  ВРЕМЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ за І срок на учебната 2019-2020 година

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ  ПАРАЛЕЛКОВ ЦИКЪЛ за I срок на учебната 2019/ 2020 година

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА за І срок на учебната 2019-2020 година