Приемно време – учители

2018-2019 учебна година — ІІ срок


Приемно време на преподавателите  

Приемно време на класните ръководители (ІІ-ри час на класа)

График – консултации на ученици

 

Реклами