Приемно време / Консултации на учителите

2022-2023 учебна година

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ПАРАЛЕЛКОВ ЦИКЪЛ

ГРАФИК ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ПАРАЛЕЛКОВ ЦИКЪЛ