Прием – документи и приемни изпити

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА – СПРАВОЧНИК ЗА УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА И УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРАТА — 2017-2018 година

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА — НАРЕДБА № 2 /12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

Заповед на директора на НУМТИ „Добрин Петков“ за определяне графика на дейностите по приемане на ученици в НУМТИ „Добрин Петков“ за учебната 2017/2018 година

Държавен план-прием за учебната 2017-2018 година

Примерно разпределение на местата за прием по класове за учебната 2017-2018 година


Предучилищна група — специалности: пиано, цигулка, виола, виолончело, класическа китара, ударни инструменти

Първи клас специалности: пиано, цигулка, виола, виолончело, арфа, класическа китара, акордеон, флейта, обой, кларинет, ударни инструменти,  класически танц

Пети клас — специалности: пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, арфа, класическа китара, флейта, обой, кларинет, фагот, валдхорна, тромпет, цугтромбон, ударни инструменти, акордеон, народно пеене

Осми клас специалности: пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, арфа, класическа китара, флейта, обой, кларинет, фагот, саксофон, валдхорна, тромпет, цугтромбон, ударни инструменти, акордеон, класическо пеене, поп и джаз пеене, народно пеене

Приравнителни изпити

 

Advertisements