Прием – документи и приемни изпити

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА – СПРАВОЧНИК ЗА УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА И УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРАТА за 2020/2021 учебна година

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА – НАПРАВЛЕНИЕ „ХУДОЖЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ“

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА — НАРЕДБА № 2 за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата 

Учебно-изпитни програми за учебната 2021-2022 година — Приложение съгласно заповед № РД09-33/15.01.2022 г. към чл. 8, ал. 1 от Наредба № 2 от 12.08. 2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

ГРАФИК на дейностите за приемане на ученици за учебната 2021-2022 година

Примерно разпределение по специалности – виж ТУК


Първи клас 

Пети клас 

Осми клас 

Приравнителни изпити