Приравнителни изпити

Заповед на директора – приравнителни изпити за учебната 2020-2021 година


Броят на освободените места по отделните специалности за приравнителните изпити се обявява до 30 юни 2020 г.

Изпитите се провеждат от 1 до 4 септември 2020 г.