Приравнителни изпити и изпити за смяна на специалност

До 15 юни 2017 г. ще бъдат обявени свободните места за учебната 2017-2018 година.

Документи за кандидатстване ще се приемат от 28 август до 1 септември 2017 г. вкл. в канцеларията на училището.

Изпитите ще се проведат в периода между 4 и 12 септември 2017 г.