Приравнителни изпити и изпити за смяна на специалност

Свободните места за приравнителни изпити се обявяват до 30 юни.

Документи за кандидатстване се приемат от 26 до 30 август 2019 г. в канцеларията на училището.

Провеждането на изпитите е в периода 2 – 5 септември 2019 г.

 

Реклами