Приравнителни изпити

Кандидатите полагат приемен изпит по специалността (практически) и по солфеж (устен).