Приравнителни изпити

Кандидатите полагат приемен изпит по специалността (практически) и по солфеж (устен).


Свободните места за приравнителни изпити се обявяват до 30 юни 2021 г. Документи за кандидатстване се приемат в канцеларията на училището от 23 до 27 август 2021 г. Изпитите се провеждат в периода 1 – 3 септември 2021 г.

ПРАВИЛА за провеждане на приравнителни изпити в НУМТИ „Добрин Петков“

Учебно-изпитна програма за професия музикант-инструменталист

Убечно-изпитна програма за професия балетист, специалност класически танц