Приравнителни изпити

ГРАФИЦИ – Приравнителни изпити и Изпити за смяна на специалност

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ МЕСТА за учебната 2022-2023 година


Свободните места се обявяват до 30 юни.

Кандидатите полагат приемен изпит по специалността (практически) и по солфеж (устен).

Изпитите се провеждат от 1 до 5 септември.


ПРАВИЛА за провеждане на приравнителни изпити в НУМТИ „Добрин Петков“

Учебно-изпитна програма за професия музикант-инструменталист

Убечно-изпитна програма за професия балетист, специалност класически танц