Приравнителни изпити

Броят на освободените места по отделните специалности за приравнителните изпити се обявява до 30 юни 2020 г.

Изпитите се провеждат от 1 до 4 септември 2020 г.