Приравнителни изпити

СПИСЪК на приетите ученици за учебната 2021 – 2022 година


Кандидатите полагат приемен изпит по специалността (практически) и по солфеж (устен).


ПРАВИЛА за провеждане на приравнителни изпити в НУМТИ „Добрин Петков“

Учебно-изпитна програма за професия музикант-инструменталист

Убечно-изпитна програма за професия балетист, специалност класически танц