Приравнителни изпити и изпити за смяна на специалност

Заповед свободни места – виж ТУК


На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното възпитание и във връзка с чл. 6, ал. 1-4 от Наредба № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата, обн. ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., НУМТИ „Добрин Петков“ обявява:

4 /четири/ освободени места за приравнителни изпити за следните класове и специалности – виж ТУК

Документи за кандидатстване ще се приемат от 28 август до 1 септември 2017 г. вкл. в канцеларията на училището.

Изпити за смяна на специалност – Приравнителни изпити — РЕЗУЛТАТИ

ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ за учебната 2017-2018 година

Advertisements