Първи клас

Съобщение: За І клас за Второ класиране не се обявяват свободни места.


Необходими документи за записване на учениците в І клас:

Списък на приетите ученици в 1 клас за учебната 2022-2023 г.

График на дейностите по приемане на ученици в НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив
за учебната 2022-2023 г.