Първи клас

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА — НАРЕДБА № 2 /12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

Държавен план-прием за І клас – 34 места


Специалности: пиано, цигулка, виола, виолончело, арфа, класическа китара, акордеон, флейта, обой, кларинет, ударни инструменти,  класически танц 

Документи за прием 

 1. Заявление по образец (дава се от училището)
 2. Копие на Акт за раждане
 3. Служебна бележка, че ученикът посещава учебно заведение
 4. Медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съответната специалност, издадено от личния лекар; решение на ТЕЛК, ако има
 5. Копие на платена застраховка „Злополука” за кандидатстващите за специалност класически танц (балет)

При подаване на документите кандидатът представя задължително за сверяване оригинала на документа.

Срок за подаване на документите: …….

ПРИЕМНИ ИЗПИТИРезултатите се обявяват след приключване на изпита.

Обявяване списъците с приетите ученици24 април 2017 г.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА І КЛАС за учебната 2017 – 2018 година

Записване на приетите ученици: 24 – 28 април 2017 г. от 16:00 до 18:00 часа в стая № 212. Необходими документи:

 1. Именик (от училище)
 2. Копие на имунизациите от здравната книжка
 3. Декларация от родителите, че до 7 юни 2017 г. ще представят оригинал на Удостоверение за завършена Подготвителна група
 4. Декларация от родителите – до коя дата ще представят Удостоверение за преместване от учебното заведение, от което идва детето

Обявление – второ класиране

Срок за записване от второ класиране: 3 – 5 май 2017 г.

Документи за записване:

 1. Именник (даве се от училището)
 2. Удостоверение за преместване от идващото учебно заведение
 3. Копие на имунизациите от Здравната книжка на детето
 4. Удостоверение за завършена Подготвителна група или декларация, че същата ще бъде представена до 7 юни 2017 г.

За допълнителна информация: тел. 032/62 49 22 — канцелария


ПРИЕМНИ ИЗПИТИ – изисквания:

Изпит по солфеж – за специалностите пиано, цигулка, виола, виолончело, арфа, класическа китара, акордеон, флейта, обой, кларинет, фагот, ударни инструменти:

 • изпяване на песен от зададен тон
 • подражателно възпроизвеждане на мелодични фрази и отделни гласове от хармонични интервали и акорди в мажор и минор
 • подражателно повторение със сричката „та“ на метроритмично организирани фрази върху един тон
 • отгатване на единични тонове в до мажор

Изпити за специалността класически танц: Първи етап — проверка на общите физически данни, съобразно специфичните изисквания на танцовото изкуство (фигура, пропорции, тегло и други). Втори етап — проверка на танцувалните и артистичните качества, музикалността и ритмичността чрез изпълнение на импровизация по класическа музика, посочена от комисията.


Advertisements