Първи клас

Учебно-изпитни програми за учебната 2020-2021 година — Приложение съгласно заповед № РД09-44/22.01.2019 г. към чл. 8, ал. 1 от Наредба № 2 от 12.08. 2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

График на дейностите по приемане на ученици в НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив за учебната 2020-2021 г.

Заповед на Министъра на културата за утвърждаване на държавния план-прием за училищата по изкуствата и културата за учебната 2020-2021 година

Приложение към Заповедта на Министъра на културата за държавния план-прием за учебната 2020-2021 година

НУМТИ „Добрин Петков“ – Примерно разпределение по специалности – прием за учебната 2020-2021 година

Заповед на Директора за приемане на документи за прием, за учебната 2020-2021 година

Заповед на Министъра на културата за прием в І клас на учебната 2020-2021 година


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА ЩЕ СЕ ПОДАВАТ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА КАНДИДАТИ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА,

ДОКУМЕНТИТЕ ДА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПОДАВАТ В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: numti.priem@gmail.com

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ДО 13.04.2020г.

Медицинското свидетелство и другите необходими служебни бележки и застраховки ще се представят в деня на изпита.

Новите дати за провеждане на приемния изпит ще бъдат определени след приключване на извънредното положение в България.

Заявление за кандидатстване ще намерите в прикачения по-долу файл. Запаметете файла на компютъра си и след като го попълните, подпишете и сканирате, го изпратете на email: numti.priem@gmail.com

Заявление за кандидатстване, за учебната 2020-2021 година