Родителски срещи

2018-2019 учебна година

27 юни, четвъртък, 18:00 часа, учебни стаи 312 и 313 – Среща с родителите на учениците, приети в І клас за учебната 2019-2020 година

Реклами