Родителски срещи

2018-2019 учебна година

Класови родителски срещи  I – ІV клас, ІІ срок – График 

Класови родителски срещи V – XII клас, ІI срок – График 

Обща родителска среща – 8 май, сряда, от 17:30 часа

Реклами