Родителски срещи

График за провеждане на класова родителска среща от I до V клас през І срок на учебната 2018/2019 г. 

График за провеждане на класови родителски срещи VI – XII клас през І срок на учебната 2018/2019 г.

Реклами