Ръководители

Директори

Трендафил Миланов (от 1945 до 1951) – педагог, специалност цигулка

директор-основател на училището

*****

проф. Асен Диамандиев (от 1951 до 1967) – педагог, специалност музикална теория 

Почетен гражданин на град Пловдив

*****

Анастас Маринкев (от 1967 до 1982) – педагог, специалност контрабас

Почетен гражданин на град Пловдив и носител на почетното звание „Следовник на народните будители”

*****

проф. Анастас Славчев (от 1982 до 1986) – педагог, специалност пиано, концертиращ изпълнител; възпитаник на училището

Почетен гражданин на град Пловдив

*****

Здравка Колева (от 1986 до 1992) – педагог, специалност арфа, концертиращ изпълнител; възпитаник на училището

*****

д-р Андрей Андреев (от 1992 до 1994; от 1997 до 2000) – музиколог, педагог,  специалност история на музиката; възпитаник на училището

*****

проф. д-р Юлиан Куюмджиев (от 1994 до 1997) — музиколог, педагог, специалност  история на        музиката

*****

Кунка Панчева (от 2000 до 2010) – педагог, специалност обой; възпитаник на училището

 *****


Заместник-директори

  • по художественотворчеката дейност

проф. Асен Диамандиев (от 1946 до 1951) – педагог, специалност музикална теория

Анастас Маринкев (от 1951 до 1967) – педагог,             специалност контрабас

Божана Цонкова (от 1967 до 1985) – педагог, специалност солфеж

Здравка Колева (от 1985 до 1986) – педагог, специалност арфа; възпитаник на училището

Елена Герчева (от 1986 до 1992) – педагог, специалност клавирен съпровод

Кунка Панчева (от 1992 до 2000) – педагог, специалност обой; възпитаник на училището

Антония Мирчева (от 1995 до 1997) – педагог, специалност задължително пиано; възпитаник на училището

Лилия Ковачева – Топорчева (от 2003 до 2004) – педагог, специалност тромпет; възпитаник на училището

Нели Попова – Коева (от 2007 до 2010) – педагог,                               специалност музикална педагогика; възпитаник на училището

  • по учебната дейност

Елена Димова (от 1981 до 1988) – педагог, специалност български език и литература

Антона Филипова (от 1988 до 1992) – педагог, специалност немски език

Златка Шуманска (от 1992 до 1997) – педагог,                                специалност физика и математика

Валентина Лозенова (от 1997 до 2006) – педагог,                        специалност физика и математика

Мария Проданова (от 2006 до 2017) – педагог,                              специалност български език и литература

Емил Татарски (от 2017 до 2019) – педагог, специалност математика, информатика и информационни технологии