Самостоятелна форма на обучение

Сесии за учениците на самостоятелна форма на обучение за учебната 2019-2020 година — виж ТУК

ГРАФИК за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение през МАЙСКА – ЮНСКА изпитна сесия за учебната 2019-2020 година