Самостоятелна форма на обучение

Сесии за учениците на самостоятелна форма на обучение за учебната 2019-2020 година — виж ТУК