Самостоятелна форма на обучение

2022-2023 учебна година – сесии за учениците на самостоятелна форма на обучение:

Януарска – 9 януари – 8 февруари 2023 г.

Юнска – 1 юни – 7 юли 2023 г.

Септемврийска – 1 – 11 септември 2023 г.