Самостоятелна форма на обучение

Сесии за учениците на самостоятелна форма на обучение — виж ТУК

График за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка през ЯНУАРСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ, 2017-2018 учебна година

Advertisements