Самостоятелна форма на обучение

Сесии за учениците на самостоятелна форма на обучение за учебната 2018-2019 година — виж ТУК

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ на учениците в самостоятелна форма на обучение през 2018/2019 г. – ЯНУАРСКA СЕСИЯ

 

Реклами