Самостоятелна форма на обучение

Сесии за учениците на самостоятелна форма на обучение за учебната 2019-2020 година — виж ТУК

ГРАФИК и комисии за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка за учениците в самостоятелна форма на обучение  през ЯНУАРСКА  изпитна сесия на учебната 2019/2020 г.