Самостоятелна форма на обучение

2022-2023 учебна година – сесии за учениците на самостоятелна форма на обучение:

Януарска – 9 януари – 8 февруари 2023 г.

График на изпитната сесия на ученици под 16 години в самостоятелна форма на обучение,
Януарска сесия , учебна 2022/2023 г.

Юнска – 1 юни – 7 юли 2023 г.

Септемврийска – 1 – 11 септември 2023 г.