Самостоятелна форма на обучение

Сесии за учениците на самостоятелна форма на обучение за учебната 2018-2019 година — виж ТУК

ГРАФИК на изпитната сесия на ученици под 16 години в самостоятелна форма на обучение, юнска сесия, учебна 2018/2019 г.

ГРАФИК на изпитната сесия на ученици над 16 години в самостоятелна форма на обучение, юнска сесия, учебна 2018/2019 г.

Реклами