Самостоятелна форма на обучение

2020-2021 учебна година

График за изпитна сесия на ученици над 16 години на самостоятелна форма на обучение, Септемврийска сесия

Сесии за учениците на самостоятелна форма на обучение