Самостоятелна форма на обучение

Сесии за учениците на самостоятелна форма на обучение — виж ТУК

ГРАФИК за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка – допълнителна изпитна сесия на учебната 2017-2018 г., за ученичката Екатерина Георгиева (самостоятелна форма на обучение) 

 

Advertisements