Самостоятелна форма на обучение

Сесии за учениците на самостоятелна форма на обучение за учебната 2018-2019 година — виж ТУК

График за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка за учениците в самостоятелна форма на обучение през ДОПЪЛНИТЕЛНА изпитна сесия на учебната 2017/2018 г.

 

Advertisements