Стипендии

ПРАВИЛНИК за условията и реда за кандидатстване и получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование в НУМТИ „Добрин Петков“

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 от 8 февруари 2018 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г. 


2018-2019 учебна година

Класиране на стипендии в НУМТИ „Добрин Петков” за първи учебен срок

Класиране за стипендии в НУМТИ „Добрин Петков” за втори учебен срок

Реклами