Стипендии

СЪОБЩЕНИЕ – СТИПЕНДИИ II-ри СРОК

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КЛАСИРАНИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ЗА I -срок НА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА


ПРАВИЛНИК за условията и реда за кандидатстване и получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование в НУМТИ „Добрин Петков“

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 от 8 февруари 2018 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г.