Структура

Директор

Заместник-директор „Учебна дейност

Заместник-директор „Творческа дейност

Методически обединения

Педагогически съвет

Администрация

Синдикални организации

Ученически съвет

Документи

Advertisements