Заместник-директор „Учебна дейност“

Светла Данаилова

Педагог, специалност Математика и Физика