Заместник-директор „Учебна дейност“

Мария Проданова

Педагог, специалност български език и литература; І-ва професионална квалификационна степен.

За контакт: map55@abv.bg

Творческа и професионална биография

Завършва с отличие през 1973 г. Езикова гимназия „Иван Вазов” в Пловдив, а през 1977 г. – българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

През 1981 г. с конкурс е приета за преподавател по български език и литература в Средно музикално училище (днес НУМТИ „Добрин Петков“) – Пловдив.

През 1991 г. след защита на дипломна работа в Централния институт за усъвършенстване на учители и ръководни кадри към СУ „Св. Климент Охридски” – София получава ІІ клас-квалификация, а през 1996 г. й е присъден І клас-квалификация.

През годините на работата си в НУМТИ „Добрин Петков” е заемала различни ръководни длъжности.

Автор е на:

научни публикации, свързани с интеграцията между естетическите дисциплини и с използването на нови педагогически технологии –

  • „Какво трябва да знае един бъдещ музикант?”
  • „Интеграционни връзки в обучението по дисциплините от естетическия цикъл”
  •  „Учебното съдържание в програмите по естетическите дисциплини в средните музикални училища и интегралният подход”
  • „Моделирането като възможност за интеграция между учебното съдържание на специализираната и общообразователната подготовка в музикалните училища”
  • „Изработване на родословни графи в часовете по литература и използването им при осъществяване на интегрални връзки между различни учебни дисциплини” и други;

на материали с общокултурен характер –

  • „За образования и интелигентен читател”
  • „Учителят”;

на учебно помагало, одобрено от Министерството на културата –

  • „Старогръцкият театър като синтетично изкуство”.